Informacije Aktuelnosti

Na Petoj međuvladinoj konferenciji u Briselu otvorena poglavlja 20 i 26

27. februar 2017. | Brisel


Odluka o otvaranju pregovaračkih poglavlja 20 i 26 doneta je danas na Petoj međuvladinoj konferenciji u Briselu. Na konferenciji su predstavljene pregovaračke pozicije Srbije za poglavlje 20 Preduzetnička i industrijska politika i poglavlje 26 - Obrazovanje i kultura. Delagaciju Srbije predvodio je ministar zadužen za evropske integracije Jadranka Joksimović, Savet EU predstavljao je zamenik predsednika Vlade Malte i ministar evropskih poslova Luis Grek, a ispred Evropske komisije prisustvovao je komesar za politiku susedstva i pregovore o proširenju Johanes Han.

Poglavlje 20 se odnosi na oblast preduzetništva i industrijske politike, spada u lakša pregovaračka poglavlja jer ne zahteva donošenje akcionih planova, prenošenje propisa u domaće zakonodavstvo, niti posebene elemente jačanja kapaciteta državne uprave. Do sada nijedna država članica sa kojom su pregovori okončani nije tražila prelazne periode, niti posebne dogovore u okviru ovog poglavlja. Glavni zadatak koji se postavlja državi kandidatu u poglavlju 20 je da politiku industrije i strategiju restruktuiranja uskladi sa principima EU. Ovaj zahtev podrazumeva da sva preduzeća koja su u državnom vlasništvu moraju da prođu kroz postupak restruktuiranja kako bi se pripremila za samostalno i konkurentno učešće na tržištu.

Poglavlje 26 - Obrazovanje i kultura, takođe spada u lakša pregovaračka poglavlja jer je Evropska unija uređenje ovih oblasti u velikoj meri prepustila zemljama članicama. U domenu obrazovanja i kulture nema potrebe za usklađivanjem domaćeg sa zakonodavstvom EU,  jer u ni u okviru Evropske unije ne postoji jedinstven pristup ovim oblastima. Trajanje osnovnog i srednjeg obrazovanja razlikuje se od članice do članice, kao i uzrast dece za polazak u školu. Kada je o visokom obrazovanju reč, EU traži da se poštuje autonomija univerziteta. EU se u ovoj oblasti ne postavlja kao arbitar, nego kao koordinator sa zadatkom da olakša standardizaciju i međuuniverzitetsku saradnju i razmenu, a da u kulturi stvori okvir i uslove za što raznovrsnije programe. 

youtube_logo

 

 

Četvorominutna animacija koja na popularan način predstavlja složen proces pregovora za članstvo u EU.

 

 

Pogledajte zanimljiv video o tome šta se u Srbiji finansira IPA sredstvima: