Informacije Aktuelnosti

Program stažiranja za dva državna službenika u Francuskoj

14. februar 2017. | Francuska

Ambasada Republike Francuske u Srbiji i Kancelarija za evropske integracije Vlade Srbije, u okviru Sporazuma o strateškom partnerstvu između Srbije i Francuske, nastavljaju realizaciju „Programa stažiranja u Francuskoj“ podstaknutu dobrom praksom i  rezultatima prethodnih programa, a sa ciljem jačanja kapaciteta državne uprave za proces pregovaranja Srbije sa Evropskom unijom. 

 

Novi program predviđa stažiranje za dva državna službenika u trajanju od četiri nedelje u Generalnom sekretarijatu za evropske poslove Republike Francuske, u periodu maj - jun ili oktobar - novembar 2017. godine (u zavisnosti od raspoloživih kapaciteta u instituciji domaćinu), a namenjen je članovima 35 pregovaračkih grupa za pregovore o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji, kao i državnim službenicima koji nisu članovi pregovaračkih grupa, ali čiji je posao usko povezan sa radom pregovaračkih grupa. Program je otvoren i za kandidate koji su se već prijavljivali za stažiranje u Francuskoj u prethodna tri ciklusa, ali nisu prošli proces selekcije.

Napominjemo da su programom stažiranja pokriveni troškovi puta, zdravstvenog i putnog osiguranja, smeštaja, kao i dnevnica u iznosu od 50 evra po danu.  

Popunjene prijavne formulare na francuskom jeziku, zainteresovani kandidati treba da pošalju  gospodinu Paul-Alexis Berthezène, na adresu pberthezene@mei.gov.rs (u kopiji adresa biljana.komatovic@diplomatie.gouv.fr).

Prijave se mogu podnositi počev od 20. februara do 10. marta 2017. godine.

Proces selekcije kandidata će obaviti nezavisni eksperti na osnovu kriterijuma relevantnosti opisa posla za proces pregovaranja sa EU, ukupnog kvaliteta prijave i znanja francuskog jezika (minumum nivo B2).

Prijavni formular

Program stažiranja

 

youtube_logo

 

 

Četvorominutna animacija koja na popularan način predstavlja složen proces pregovora za članstvo u EU.

 

 

Pogledajte zanimljiv video o tome šta se u Srbiji finansira IPA sredstvima: