Informacije Aktuelnosti

Pregled stanja u pristupnim pregovorima u 2016. godini

29. decembar 2016. |

Pregled stanja u pristupnim pregovorima u 2016. godini

Na kraju 2016. godine predstavljamo vam pregled stanja po poglavljima u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom. Tokom ove godine otvorena su četiri pregovaračka poglavlja, a jedno je i privremeno zatvoreno.

Treća međuvladina konferencija između Srbije i EU održana je 18. jula kada je i doneta odluka o otvaranju dva poglavlja: Poglavlje 23 - Pravosuđe i osnovna prava i Poglavlje 24 - Pravda, sloboda i bezbednost, dok je 13. decembra na Četvrtoj međuvladinoj konferenciji u Briselu doneta odluka o otvaranju pregovaračkih poglavlja 5 - Javne nabavke i 25 - Nauka i istraživanje.

Do sada je ukupno otvoreno šest poglavlja, a poglavlje 25 privremeno je i zatvoreno.

 

 

 

youtube_logo

 

 

Četvorominutna animacija koja na popularan način predstavlja složen proces pregovora za članstvo u EU.

 

 

Pogledajte zanimljiv video o tome šta se u Srbiji finansira IPA sredstvima: