Pokrenuta javna rasprava o Izveštajuo strateškoj proceni na životnu sredinu (SPU) Intereg IPA programa prekogranične saradnje Mađarska – Srbija 2014 – 2020.

30. septembar 2015. |

Na predlog Kancelarije za evropske integracije Vlade Srbije i Intereg IPA programa prekogranične saradnje Mađarska – Srbija za period 2014 – 2020, pokrenuta je javna rasprava u vezi sa dopunama i izmenama dokumenta Izveštaj o strateškoj proceni na životnu sredinu (SPU) Intereg IPA programa prekogranične saradnje Mađarska – Srbija 2014 – 2020.

Javna rasprava o ovom dokumentu vodiće se u periodu od 28. septembra do 28. oktobra 2015. Napominjemo da dokument nije preveden na srpski i da je dostupan samo na engleskom, kao zvaničnom jeziku Programa.

U procesu pripreme programa prekogranične saradnje EU za period 2014 – 2020, Evropska komisija je u septembru dostavila zvanične komentare na dokument Operativni program Intereg IPA programa prekogranične saradnje Mađarska – Srbija za period 2014-2020. godine. U skladu sa komentarima, Izveštaj o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Intereg IPA programa prekogranične saradnje Mađarska - Srbija za period 2014-2020. godine koji je urađen u martu 2015. godine,stavlja se na uvid javnosti da bi se kroz proces javne rasprave osigurala transparentnost procesa odlučivanja, a u skladu sa Zakonom o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“, br. 135/2004 i 88/2010).

Učesnici u javnoj raspravi su predstavnici relevantnih državnih organa i nevladinog sektora, stručna i druga zainteresovanalica.

Komentare o dokumentu možete poslati na sledeće e-adrese: kginic@mei.gov.rs i idavidovic@mei.gov.rs, zaključno sa 28.oktobrom 2015. godine.

Tačan datum i mesto održavanja javnih rasprava biće objavljeni naknadno.

Javna rasprava postavljena je i na portalu eUprave, na linku.

Dokumenta:

Izveštaj o strateškoj proceni uticaja Intereg IPA programa prekogranične saradnje Mađarska - Srbija za period 2014-2020. godine (na engleskom jeziku).

Operativni program Intereg IPA programa prekogranične saradnje Mađarska - Srbija za period 2014-2020. godine.

Netehnički pregled strateške procene uticaja na životnu sredinu.

TAEKS seminar – Praćenje stanja životne sredine

24. oktobar 2017. | Beograd

TAEKS seminar - Praćenje stanja životne sredine, 23-24. oktobar.

TAEKS seminar – Praćenje stanja životne sredine

23. oktobar 2017. | Beograd

TAEKS seminar - Praćenje stanja životne sredine, 23-24. oktobar.

J. Joksimović: Evropske integracije stabilizuju poziciju Srbije

13. oktobar 2017. | Berlin

Ministar za evropske integracije u Vladi Srbije Jadranka Joksimović ocenila je da je približavanje procesa evropskih integracija građanima Srbije danas posebno izazovan zadatak jer je „primetno da postoji porast evroskepticizma ne samo u zemljama kandidatima, nego i u članicama Evropske unije“.

J. Joksimović: Integracije od koristi i Srbiji i članicama EU

13. oktobar 2017. | Berlin

Ministar za evropske integracije Jadranka Joksimović izjavila je danas u Berlinu da je pridruživanje Evropskoj uniji dobrovoljan proces, ali da je pravi izazov kako pokazati građanima da nije sve pitanje pritisaka, ucena i očekivanja da Srbija uradi ono što ne želi.

J. Joksimović: Evropske integracije obezbeđuju prosperitet zemlji i građanima

13. oktobar 2017. | Berlin

Datum pridruživanja Evropskoj uniji nije fiksiran, ali je dobro da postoji perspektiva članstva, izjavila je danas ministar za evropske integracije Jadranka Joksimović koja učestvuje na konferenciji „Javni dijalog u Evropi - ponovno povezivanje EU sa svojim građanima i susedstvom“ u Berlinu.

J. Joksimović: Podela odgovornosti za stabilan region

13. oktobar 2017. | Berlin

Ministar za evropske integracije Jadranka Joksimović, koja je danas u Berlinu učestvovala na konferenciji posvećenoj regionalnoj saradnji i stabilnosti, izjavila je da nije pristalica regionalnog pristupa i da svaka država u procesu evropskih integracija treba da napreduje onoliko koliko zasluži u jasno strukturiranom procesu usklađivanja sa standardima EU.

J. Joksimović: Dijalog, kompromis i saradnja suština EU

13. oktobar 2017. | Berlin

Srbija je pokazala da je regionalna stabilnost njen nacionalni, ekonomski i politički interes, ali se i od drugih zemalja očekuje da pokažu odgovornost, ozbiljnost i ponašanje u skladu sa važnim principom evropskih integracija, poručila je danas ministar za evropske integracije Jadranka Joksimović.

J. Joksimović: Cilj Vlade da građani budu zadovoljni reformama

11. oktobar 2017. | Brisel

Ministar za evropske integracije Jadranka Joksimović kaže da je evropski put mehanizam koji donosi perspektivu za građane Srbije i stabilizaciju na unutrašnjem i spoljnopolitičkom planu države.

Nastavak EU programa za mlade državne službenike na Zapadnom Balkanu

06. oktobar 2017. |

Evropska komisija i Britanski savet nastavljaju sprovođenje regionalnog projekta „EU program za mlade profesionalce na Zapadnom Balkanu” (EU Scheme for Young Professionals in the Western Balkans) čiji je cilj izgradnja administrativnih kapaciteta mladih državnih službenika u zemljama Zapadnog Balkana, kao i jačanje regionalne saradnje. Realizacija programa je podstaknuta dobrim rezultatima prošlogodišnjeg pilot projekta čiji su rezultati predstavljeni na Samitu lidera Zapadnog Balkana u Trstu, jula 2017. godine.  

J. Joksimović i Sijarto: Srbija i Mađarska primer dobrosusedske saradnje

06. oktobar 2017. | Beograd

Interes Mađarske, ali i same Evropske unije je da Srbija što pre postane članica Unije, poručio je danas u Beogradu ministar spoljnih poslova Mađarske Peter Sijarto, nakon razgovora sa ministrom za evropske integracije Srbije Jadrankom Joksimović, koja je istakla da i pored svih problema, evropske integracije ostaju strateški prioritet Srbije.

TAEKS ekspertska misija – Priprema godišnjeg plana revizije

04. oktobar 2017. | Beograd

TAEKS ekspertska misija - Priprema godišnjeg plana revizije, 2-4. oktobar.

Seminar „Konkurencija“ otvoren u Ministarstvu za evropske integracije

04. oktobar 2017. | Beograd

Ministarstvo za evropske integracije, u saradnji sa Ambasadom Republike Francuske, organizuje dvodnevni seminar „Konkurencija“, sa ciljem predstavljanja iskustava Republike Francuske u pokretanju ispitnog postupka u oblasti konkurencije.

Strategijom do boljeg korišćenja javnih sredstava

04. oktobar 2017. | Beograd

Strategija razvoja interne finansijske kontrole u javnom sektoru treba da doprinese da se novac poreskih obveznika troši na pravi i ekonomičniji način, poručeno je danas sa skupa u Beogradu.

TAEKS ekspertska misija – Priprema godišnjeg plana revizije

03. oktobar 2017. | Beograd

TAEKS ekspertska misija - Priprema godišnjeg plana revizije, 2-4. oktobar.

TAEKS ekspertska misija – Priprema godišnjeg plana revizije

02. oktobar 2017. | Beograd

TAEKS ekspertska misija - Priprema godišnjeg plana revizije, 2-4. oktobar.

OTVOREN PRVI POZIV ZA PODNOŠENjE PREDLOGA PROJEKATA U OKVIRU PROGRAMA PREKOGRANIČNE SARADNjE SRBIJA-BOSNA I HERCEGOVINA 2014-2020

02. oktobar 2017. | Beograd

Vlada Republike Srbije, Ministarstvo finansija, Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava EU (CFCU) u saradnji sa Ministarstvom za evropske integracije Vlade Republike Srbije i Direkcijom za evropske integracije Bosne i Hercegovine objavljuje Prvi poziv za podnošenje predloga projekata.

J. Joksimović: Novih 9,2 miliona evra za stambeno zbrinjavanje izbeglih

02. oktobar 2017. | Beograd

Ministar za evropske integracije Jadranka Joksimović potpisala je, u ime Vlade Republike Srbije, Sporazum o donaciji za sedmi potprojekat u okviru projekta Regionalnog stambenog zbrinjavanja.

TAEKS seminar – Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu

29. septembar 2017. | Beograd

TAEKS seminar - Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu, 29. septembar.

TAEKS ekspertska misija - Carina i sajber kriminal

28. septembar 2017. | Beograd

TAEKS ekspertska misija - Carina i sajber kriminal

TAEKS ekspertska misija - Carina i sajber kriminal

27. septembar 2017. | Beograd

TAEKS ekspertska misija - Carina i sajber kriminal

youtube_logo

 

 

Četvorominutna animacija koja na popularan način predstavlja složen proces pregovora za članstvo u EU.