Pokrenuta javna rasprava o Izveštajuo strateškoj proceni na životnu sredinu (SPU) Intereg IPA programa prekogranične saradnje Mađarska – Srbija 2014 – 2020.

30. septembar 2015. |

Na predlog Kancelarije za evropske integracije Vlade Srbije i Intereg IPA programa prekogranične saradnje Mađarska – Srbija za period 2014 – 2020, pokrenuta je javna rasprava u vezi sa dopunama i izmenama dokumenta Izveštaj o strateškoj proceni na životnu sredinu (SPU) Intereg IPA programa prekogranične saradnje Mađarska – Srbija 2014 – 2020.

Javna rasprava o ovom dokumentu vodiće se u periodu od 28. septembra do 28. oktobra 2015. Napominjemo da dokument nije preveden na srpski i da je dostupan samo na engleskom, kao zvaničnom jeziku Programa.

U procesu pripreme programa prekogranične saradnje EU za period 2014 – 2020, Evropska komisija je u septembru dostavila zvanične komentare na dokument Operativni program Intereg IPA programa prekogranične saradnje Mađarska – Srbija za period 2014-2020. godine. U skladu sa komentarima, Izveštaj o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Intereg IPA programa prekogranične saradnje Mađarska - Srbija za period 2014-2020. godine koji je urađen u martu 2015. godine,stavlja se na uvid javnosti da bi se kroz proces javne rasprave osigurala transparentnost procesa odlučivanja, a u skladu sa Zakonom o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“, br. 135/2004 i 88/2010).

Učesnici u javnoj raspravi su predstavnici relevantnih državnih organa i nevladinog sektora, stručna i druga zainteresovanalica.

Komentare o dokumentu možete poslati na sledeće e-adrese: kginic@seio.gov.rs i idavidovic@seio.gov.rs, zaključno sa 28.oktobrom 2015. godine.

Tačan datum i mesto održavanja javnih rasprava biće objavljeni naknadno.

Javna rasprava postavljena je i na portalu eUprave, na linku.

Dokumenta:

Izveštaj o strateškoj proceni uticaja Intereg IPA programa prekogranične saradnje Mađarska - Srbija za period 2014-2020. godine (na engleskom jeziku).

Operativni program Intereg IPA programa prekogranične saradnje Mađarska - Srbija za period 2014-2020. godine.

Netehnički pregled strateške procene uticaja na životnu sredinu.

Info dan povodom otvaranja Drugog poziva za dostavljanje predloga projekata u okviru Dunav transnacionalnog programa

24. april 2017. |

Kancelarija za evropske integracije Vlade Republike Srbije u saradnji sa Zajedničkim sekretarijatom Dunav transnacionalnog programa organizuje Info dan u Beogradu povodom otvaranja Drugog poziva za dostavljanje predloga projekata. Info dan će se održati 24. aprila 2017. godine u prostorijama Narodne banke Srbije, sala Amfiteatar (ulaz iz ulice Svetozara Markovića).

Raspisan konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata organizacija civilnog društva

21. april 2017. |

Sa ciljem podsticanja javne rasprave i debate o temama u vezi sa EU i procesom pristupanja Republike Srbije u EU u skladu sa sprovođenjem Strategije komunikacije, a na osnovu Uredbe Vlade Republike Srbije o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja (“Službeni glasnik RS”, br. 8/12 i 94/13), Kancelarija za evropske integracije objavljuje konkurs za sprovođenje projekata organizacija civilnog društva.

Info dan povodom otvaranja Drugog poziva za dostavljanje predloga projekata u okviru Dunav transnacionalnog programa

19. april 2017. |

Kancelarija za evropske integracije Vlade Republike Srbije u saradnji sa Zajedničkim sekretarijatom Dunav transnacionalnog programa organizuje Info dan u Beogradu povodom otvaranja Drugog poziva za dostavljanje predloga projekata. Info dan će se održati 24. aprila 2017. godine u Beogradu.

Šesti sastanak Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje EU – Srbija

18. april 2017. | Strazbur

Šesti sastanak Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje EU - Srbija, održava se 17. i 18. aprila  u Strazbzuru.

Šesti sastanak Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje EU – Srbija

17. april 2017. | Strazbur

Šesti sastanak Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje EU - Srbija, održava se 17. i 18. aprila u Strazbzuru.

Taeks seminar

10. april 2017. | Beograd

Taeks seminar „Strateški okvir EU za oblast bezbednosti i zaštite zdravlja na radu 2014-2020“, od 10. do 11. aprila. Korisnik : Ministarstvo za rad, zaposljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Implementacione radionice za projekte u okviru Dunav transnacionalnog programa

05. april 2017. | Beograd

Kancelarija za evropske integracije Vlada Republike Srbije, organizovoovala je 3. i 4. aprila implementacione radionice za projekte ugovorene u okviru prvog Poziva za dostavljanje predloga projekata u okviru Dunav transnacionalnog programa.

Taeks seminar

03. april 2017. | Beograd

Taeks seminar „Uspostavljanje integrisanog administrativnog i kontrolnog sistema“, od 3. do 7. aprila. Korisnik: Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine.

Taeks seminar

03. april 2017. | Beograd

Taeks seminar „ Higijena hrane za životinje i prehrambenih proizvoda“, od  3. do 7. aprila. Korisnik: Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine.

Taeks seminar

28. mart 2017. | Beograd

Taeks seminar „ Pravni okvir za rad zaštitnika građana“, u organizaciji  Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, 28-29. mart.

Usvojena Deklaracija o budućnosti Unije

27. mart 2017. |

Šefovi država i vlada zemalja Evropske unije su 25. marta u Rimu usvojili Deklaraciju o budućnosti Unije u kojoj naglašavaju da će EU "ostati nepodeljena", "napredovati različitim brzinama i snagom u istom pravcu" i "biti otvorena za one evropske zemlje koje poštuju i ulažu napore da uvreže naše vrednosti".

Ekspertska misija – Model referentnih cena

24. mart 2017. | Beograd

Ekspertska misija - Model referentnih cena

Drugo po redu Nacionalno slušanje Dunavske strategije danas u Novom Sadu

24. mart 2017. | Beograd

Drugo po redu Nacionalno slušanje Dunavske strategije održava se danas u organizaciji Pokrajinskog sekretarijata za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, NVO Svet i Dunav i Fondacije za razvoj domaćinstva.

Ekspertska misija – Model referentnih cena

23. mart 2017. | Beograd

Ekspertska misija - Model referentnih cena

U okviru prvog poziva Iterreg IPA programa prekogranične Saradnje Srbija –Hrvatska usvojena lista od 24 projekata

23. mart 2017. | Zagreb

Na trećem sastanku Zajedničkog odbora za praćenje Interreg IPA programa prekogranične saradnje Hrvatska - Srbija, koji je održan 20. marta 2017. godine u Zagrebu, usvojena je lista od 24 projekta predložena za finansiranje u okviru  prvog poziva za dostavljanje predloga projekata.

Ekspertska misija – Model referentnih cena

22. mart 2017. | Beograd

Ekspertska misija - Model referentnih cena

Ekspertska misija – Model referentnih cena

21. mart 2017. | Beograd

Ekspertska misija - Model referentnih cena

Ekspertska misija – Model referentnih cena

20. mart 2017. | Beograd

Ekspertska misija - Model referentnih cena

youtube_logo

logo_mali

 

Četvorominutna animacija koja na popularan način predstavlja složen proces pregovora za članstvo u EU.