Pokrenuta javna rasprava o Izveštajuo strateškoj proceni na životnu sredinu (SPU) Intereg IPA programa prekogranične saradnje Mađarska – Srbija 2014 – 2020.

30. septembar 2015. |

Na predlog Kancelarije za evropske integracije Vlade Srbije i Intereg IPA programa prekogranične saradnje Mađarska – Srbija za period 2014 – 2020, pokrenuta je javna rasprava u vezi sa dopunama i izmenama dokumenta Izveštaj o strateškoj proceni na životnu sredinu (SPU) Intereg IPA programa prekogranične saradnje Mađarska – Srbija 2014 – 2020.

Javna rasprava o ovom dokumentu vodiće se u periodu od 28. septembra do 28. oktobra 2015. Napominjemo da dokument nije preveden na srpski i da je dostupan samo na engleskom, kao zvaničnom jeziku Programa.

U procesu pripreme programa prekogranične saradnje EU za period 2014 – 2020, Evropska komisija je u septembru dostavila zvanične komentare na dokument Operativni program Intereg IPA programa prekogranične saradnje Mađarska – Srbija za period 2014-2020. godine. U skladu sa komentarima, Izveštaj o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Intereg IPA programa prekogranične saradnje Mađarska - Srbija za period 2014-2020. godine koji je urađen u martu 2015. godine,stavlja se na uvid javnosti da bi se kroz proces javne rasprave osigurala transparentnost procesa odlučivanja, a u skladu sa Zakonom o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“, br. 135/2004 i 88/2010).

Učesnici u javnoj raspravi su predstavnici relevantnih državnih organa i nevladinog sektora, stručna i druga zainteresovanalica.

Komentare o dokumentu možete poslati na sledeće e-adrese: kginic@seio.gov.rs i idavidovic@seio.gov.rs, zaključno sa 28.oktobrom 2015. godine.

Tačan datum i mesto održavanja javnih rasprava biće objavljeni naknadno.

Javna rasprava postavljena je i na portalu eUprave, na linku.

Dokumenta:

Izveštaj o strateškoj proceni uticaja Intereg IPA programa prekogranične saradnje Mađarska - Srbija za period 2014-2020. godine (na engleskom jeziku).

Operativni program Intereg IPA programa prekogranične saradnje Mađarska - Srbija za period 2014-2020. godine.

Netehnički pregled strateške procene uticaja na životnu sredinu.

Taeks seminar

28. mart 2017. | Beograd

Taeks seminar „ Pravni okvir za rad zaštitnika građana“, u organizaciji  Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, 28-29. mart.

Ekspertska misija – Model referentnih cena

24. mart 2017. | Beograd

Ekspertska misija - Model referentnih cena

Drugo po redu Nacionalno slušanje Dunavske strategije danas u Novom Sadu

24. mart 2017. | Beograd

Drugo po redu Nacionalno slušanje Dunavske strategije održava se danas u organizaciji Pokrajinskog sekretarijata za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, NVO Svet i Dunav i Fondacije za razvoj domaćinstva.

Ekspertska misija – Model referentnih cena

23. mart 2017. | Beograd

Ekspertska misija - Model referentnih cena

U okviru prvog poziva Iterreg IPA programa prekogranične Saradnje Srbija –Hrvatska usvojena lista od 24 projekata

23. mart 2017. | Zagreb

Na trećem sastanku Zajedničkog odbora za praćenje Interreg IPA programa prekogranične saradnje Hrvatska - Srbija, koji je održan 20. marta 2017. godine u Zagrebu, usvojena je lista od 24 projekta predložena za finansiranje u okviru  prvog poziva za dostavljanje predloga projekata.

Ekspertska misija – Model referentnih cena

22. mart 2017. | Beograd

Ekspertska misija - Model referentnih cena

Ekspertska misija – Model referentnih cena

21. mart 2017. | Beograd

Ekspertska misija - Model referentnih cena

Ekspertska misija – Model referentnih cena

20. mart 2017. | Beograd

Ekspertska misija - Model referentnih cena

Obuku za evropske propise prošlo 75 državnih službenika u EU

20. mart 2017. | Beograd

„Kancelarija za evropske integracije od 2010. godine realizuje programe stažiranja  u relevantnim institucijama država članica Evropske unije. Do sada je različite programe stažiranja koje smo organizovali u saradnji sa državnim institucijama Nemačke, Francuske i Velike Britanije prošlo 75 državnih službenika, za kraj aprila planirano je da nova grupa polaznika krene na obuku u Francusku " izjavila je Ksenija Milenković, v.d. direktora Kancelarije za evropske integracije na otvaranju konferencije „EU stažiranje u teoriji i praksi".

Na Petoj međuvladinoj konferenciji u Briselu otvorena poglavlja 20 i 26

27. februar 2017. | Brisel

Odluka o otvaranju pregovaračkih poglavlja 20 i 26 doneta je danas na Petoj međuvladinoj konferenciji u Briselu. Na konferenciji su predstavljene pregovaračke pozicije Srbije za poglavlje 20 Preduzetnička i industrijska politika i poglavlje 26 - Obrazovanje i kultura. Delagaciju Srbije predvodio je ministar zadužen za evropske integracije Jadranka Joksimović, Savet EU predstavljao je zamenik predsednika Vlade Malte i ministar evropskih poslova Luis Grek, a ispred Evropske komisije prisustvovao je komesar za politiku susedstva i pregovore o proširenju Johanes Han.

Ekspertska misija – Ispunjavanje standarda u oblasti bezbednosti informacija u IPARD agenciji

24. februar 2017. | Beograd

Ekspertska misija - Ispunjavanje standarda u oblasti bezbednosti informacija u IPARD agenciji

Ekspertska misija – Ispunjavanje standarda u oblasti bezbednosti informacija u IPARD agenciji

23. februar 2017. | Beograd

Ekspertska misija - Ispunjavanje standarda u oblasti bezbednosti informacija u IPARD agenciji

Održan Četvrti regionalni forum o prekograničnoj saradnji

23. februar 2017. | Beograd

Četvrti regionalni forum o prekograničnoj saradnji održan je danas u Beogradu, a skup su  otvorili Jadranka Joksimović, ministar u Vladi Republike Srbije zadužen za evropske integracije i Nacionalni IPA koordinator i Majkl Devenport, šef Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji.

Ekspertska misija – Ispunjavanje standarda u oblasti bezbednosti informacija u IPARD agenciji

22. februar 2017. | Beograd

Ekspertska misija - Ispunjavanje standarda u oblasti bezbednosti informacija u IPARD agenciji

Četvrti regionalni forum o prekograničnoj saradnji

22. februar 2017. | Beograd

Srbija je ove godine domaćin Regionalnog foruma, koji će biti održan 23. februara. Forum će  otvoriti Jadranka Joksimović, ministar u Vladi Republike Srbije zadužen za evropske integracije i Nacionalni IPA koordinator i Majkl Devenport, šef Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji.

Na seminaru „Mediji, pregovori sa Evropskom unijom i IPA fondovi – mogućnost za saradnju“ učestovao 21 novinar

22. februar 2017. | Beograd

Kancelarija za evropske integracije Vlade Republike Srbije, u saradnji sa Evropskim PROGRES-om i Udruženjem novinara Srbije, organizovala je seminar za novinare  „Mediji, pregovori sa Evropskom unijom i IPA fondovi - mogućnost za saradnju“.

Ekspertska misija – Ispunjavanje standarda u oblasti bezbednosti informacija u IPARD agenciji

21. februar 2017. | Beograd

Ekspertska misija - Ispunjavanje standarda u oblasti bezbednosti informacija u IPARD agenciji

Održan sastanak zajedničkog odbora EU - Srbija za praćenje IPA

21. februar 2017. | Beograd

Sastanku Zajedničkog odbora EU - Srbija za praćenje IPA, koji je danas održan u Palati Srbija, kopredsedavale su Jadranka Joksimović, ministar zadužen za evropske integracije i Henoveva Ruis Kalavera, direktorka za Zapadni Balkan u Generalnom direktoratu za susedstvo i politiku proširenja Evropske komisije.

Sednica Odbora za praćenje sprovođenje IPA programa

21. februar 2017. | Beograd

Sednicom odbora za praćenje sprovođenja IPA programa predsedavaju ministar zadužen za evropske integracije i nacionalni IPA koordinator Jadranka Joksimović i direktor za Zapadni Balkan u Generalnom direktoratu Evropske komisije za susedstvo i pregovore o proširenju Henoveva Ruis Kalavera.

Početak sednice zakazan je za 9.30 u Palati Srbija, u sali Beograd (Bulevar Mihajla Pupina 2)

Snimateljima i foto reporterima omogućeno je snimanje početka sastanka, posle koga će biti prosleđeno saopštenje. 

Odbor za praćenje sprovođenje IPA programa je zajedničko telo Vlade Srbije i Evropske komisije koje razmatra i usmerava korišćenje Instrumenta pretpristupne pomoći EU.

youtube_logo

logo_mali

 

Četvorominutna animacija koja na popularan način predstavlja složen proces pregovora za članstvo u EU.