Kontakt

Kancelarija za evropske integracije
Nemanjina 34, 11000 Beograd
Tel. +381 (11) 3061-100, 3061-102, 3061-103, faks: +381 (11) 3061-110
Elektronska adresa: office@seio.gov.rs

Lice odgovorno za održavanje prezentacije je Sonja Bikić, savetnik.
Tel. +381 (11) 30-61-134
Elektronska adresa: sbikic@seio.gov.rs

youtube_logo

logo_mali

 

Četvorominutna animacija koja na popularan način predstavlja složen proces pregovora za članstvo u EU.