Informacije Javne nabavke

Javne nabavke

Plan javnih nabavki

Plan javnih nabavki za 2013. godinu, možete naći na adresi.

Plan javnih nabavki za 2014. godinu, možete naći na adresi.

Plan javnih nabavki za 2015. godinu, možete naći na adresi.

Plan javnih nabavki za 2016. godinu, možete naći na adresi.

Plan javnih nabavki za 2017. godinu, možete naći na adresi.

Kvartalni izveštaji javnih nabavki

Postupci javnih nabavki

Рачунарска опрема - поступак јавне набавке мале вредности
Посредовање при куповини авио и других путних карата и резервацији хотелског смештаја за потребе службених путовања - отворени поступак
Услуге конвертовања и форматирања правних аката ЕУ – отворени поступак
Лиценце за Kerio Connect мејл сервер - поступак јавне набавке мале вредности добара

youtube_logo

logo_mali

 

Četvorominutna animacija koja na popularan način predstavlja složen proces pregovora za članstvo u EU.