Arhiva javnih nabavki

 

Jaвнa набавкa мале вредности - услуге истраживања јавног мњења

10. april 2017.

Krajnji rok za dosatvljanje ponuda: 18. april 2017. u 10h

Услуга припреме за штампу и штампање - поновљени поступак јавне набавке мале вредности

24. mart 2017.

Krajnji rok za dosatvljanje ponuda: 04. april 2017. u 10h

Услуге припреме за штампу и штампање публикација и промотивног материјала

15. mart 2017.

Krajnji rok za dosatvljanje ponuda: 23. mart 2017. u 10h

Рачунарска опрема - поступак јавне набавке мале вредности

28. februar 2017.

Krajnji rok za dosatvljanje ponuda: 08. mart 2017. u 10h

Посредовање при куповини авио и других путних карата и резервацији хотелског смештаја за потребе службених путовања - отворени поступак

28. februar 2017.

Krajnji rok za dosatvljanje ponuda: 30. mart 2017. u 10h

Услуге конвертовања и форматирања правних аката ЕУ – отворени поступак

10. februar 2017.

Krajnji rok za dosatvljanje ponuda: 13. mart 2017. u 10h

Лиценце за Kerio Connect мејл сервер - поступак јавне набавке мале вредности добара

10. februar 2017.

Krajnji rok za dosatvljanje ponuda: 20. februar 2017. u 10h

Услуге израде анализе и развој индикатора напредовања у реализацији наведених корака у пост-скрининг извештају за поглавље 27

23. septembar 2016.

Услуге припреме за штампу и штампање публикација и промотивног материјала – поновљени поступак јавне набавке мале вредности

19. septembar 2016.

Услуга израде анализе капацитета и организационе структуре учесника социјалног дијалога, а у оквиру пројекта „Аналитичка подршка преговорима са ЕУ“ – поновљени поступак јавне набавке мале вредности

18. septembar 2016.

Услуге израде анализе капацитета и организационе структуре учесника социјалног дијалога, a у оквиру пројекта "Аналитичка подршка преговорима са ЕУ"

28. avgust 2016.

Услуге израде анализе правног и институционалног оквира тржишта пољопривредног земљишта, процене економских ефеката либерализације тржишта пољопривредног земљишта као и препорука за измене домаћег законодавног и институционалног оквира и њихову адекватну

14. jun 2016.

Услуге израде анализе и препорука за успостављање система за координацију развојне и хуманитарне политике у Републици Србији у оквиру пројекта „Аналитичка подршка преговорима са ЕУ“

08. jun 2016.

Набавка ИТ опреме у оквиру ИПА Интеррег програма прекограничне сарадње Румунија - Србија

06. jun 2016.

youtube_logo

logo_mali

 

Četvorominutna animacija koja na popularan način predstavlja složen proces pregovora za članstvo u EU.