Информације Актуелности

Преглед стања у приступним преговорима у 2016. години

29. децембар 2016. |

Преглед стања у приступним преговорима у 2016. години

На крају 2016. године представљамо вам преглед стања по поглављима у приступним преговорима са Европском унијом. Током ове године отворена су четири преговарачка поглавља, а једно је и привремено затворено.

Трећа међувладина конференција између Србије и ЕУ одржана је 18. јула када је и донета одлука о отварању два поглавља: Поглавље 23 - Правосуђе и основна права и Поглавље 24 - Правда, слобода и безбедност, док је 13. децембра на Четвртој међувладиној конференцији у Бриселу донета одлука о отварању преговарачких поглавља 5 - Јавне набавке и 25 - Наука и истраживање.

До сада је укупно отворено шест поглавља, а поглавље 25 привремено је и затворено.

 

 

 

youtube_logo

 

 

Четвороминутна анимација која на популаран начин представља сложен процес преговора за чланство у ЕУ.

 

 

Погледајте занимљив видео о томе шта се у Србији финансира ИПА средствима: