Информације Актуелности

Усвојен други ревидирани Национални програм за усвајање правних тековина Европске уније (НПАА)

18. новембар 2016. | Београд

Влада Србије, на седници одржаној јуче, усвојила је други ревидирани Национални програм за усвајање правних тековина Европске уније (НПАА) и задужила Канцеларију за европске интеграције да тромесечно извештава Владу о његовом спровођењу. Овај документ представља детаљан план усаглашавања законодавног и институционалног оквира са правним тековинама ЕУ и преглед мера и активности за достизање потпуне усклађености са свим правима и обавезама које из тих тековина проистичу.

Друга по реду ревизија НПАА је организована након завршеног процеса скрининга, детаљног упознавања са најважнијим деловима правних тековина ЕУ и сагледавања тренутног стања и могућих изазова у погледу достизања потпуне усклађености домаћег законодавства са прописима ЕУ. Полазећи од утврђеног циља Републике Србије да буде у потпуности спремна да преузме обавезе из чланства у ЕУ до краја 2018. године (узимајући у обзир оквирни циљ у погледу момента ступања у чланство - 2021. година), предвиђено је да примена ревидираног НПАА обухвати период до 31. децембра 2018. године.

НПАА чини и основу за припрему преговарачких позиција у поглављима за које нису већ предате ЕУ јер је један од циљева овог долумента да одражава и све захтеве и резултате процеса преговора, односно да омогући праћење обавеза преузетих у поглављима током преговора. У складу са искуством других држава кандидата за чланство у ЕУ, НПАА представља и један од показатеља напретка ка затварању поглавља.

НПАА ће, у складу са потребама, и у наредном периоду бити ревидиран, узимајући у обзир остварене кораке током преговора о приступању, као и развој правних тековина у Европској унији, које је држава кандидат у обавези да прихвати у облику у којем су у тренутку приступања.

НПАА дефинише развојне и стратешке циљеве, одговарајуће политике, реформе и мере потребне за реализацију ових циљева, утврђује детаљни план усклађивања законодавства.  НПАА утврђује не само обавезе које се односе на преношење права ЕУ у домаћи правни поредак, већ и задатке који се морају спроводити како би се испунили политички и економски критеријуми приступања ЕУ (критеријуми из Копенхагена 1993. и Мадрида 1995.). НПАА утврђује развојне и стратешке циљеве, са једне стране, и политике, реформе и мере потребне за реализацију тих циљева, са друге стране. Такође, утврђује и детаљан план, временски оквир и приоритете усвајања прописа и одређује органе одговорне за њихову припрему.

Други ревидирани Национални програм за усвајање правних тековина Европске уније (НПАА) можете да преузмете овде.

youtube_logo

 

 

Четвороминутна анимација која на популаран начин представља сложен процес преговора за чланство у ЕУ.

 

 

Погледајте занимљив видео о томе шта се у Србији финансира ИПА средствима: