Информације Актуелности

ИПА Јадрански прекогранични програм - циљани позив за пројекте капитализације у вези са ЕУ стратегијом за Јадранско-јонски регион

19. фебруар 2016. |

ИПА Јадрански програм прекограничне сарадње 2007-2013. путем циљаног позива за достављање предлога пројеката, финансира нове пројекте који ће допринети спровођењу Акционог плана Стратегије ЕУ за Јадранско јонски регион користећи достигнућа, активности и резултате сарадње постигнуте у оквиру ИПА Јадранског програма.

За више информација о позиву и
за преузимање апликационог пакета, посетите сајт програма:

http://www.adriaticipacbc.org/index.asp?page=interna&level=news_detail&idcontent=1041


Рок за подношење пријава је 11 март 2016.
године.

У овом позиву, организације
из Србијекоје су испуњавају опште услове прихватљивости, могу да учествују као сарадници (Associates) на пројектима у складу са условом учешћа Републике Србије у Јадранском програму по коме су трошкови били прихватљиви до краја 2015. године.

youtube_logo

 

 

Четвороминутна анимација која на популаран начин представља сложен процес преговора за чланство у ЕУ.

 

 

Погледајте занимљив видео о томе шта се у Србији финансира ИПА средствима: