Информације Актуелности

Координациони састанак за Вишекорисничку ИПА

29. јун 2011. |

16-17. јуна 2011. године, у Бриселу је одржан Координациони састанак за Вишекорисничку ИПА. На састанку, коме су присуствовали представници Канцеларије за европске интеграције, предочен је пресек стања и актуелних активности у оквиру Вишекорисничке ИПА, и представљени су будући планови и измене у процесу програмирања и имплементације исте, у контексту нове финансијске перспективе, тј. после 2013.

Током састанка се разговарало о будућности програмирања и имплементације пројеката у оквиру Вишекорисничке ИПА у контексту нове финансијске перспективе. Наговештено је да је у плану да се након 2013. године уведе седмогодишњи плански период, на нивоу регионалног али и националног програмирања, односно, да ће финансијска перспектива бити опредељена за период 2014-2020. У тим оквирима ће се такође инсистирати на вишегодишњем програмирању, при чему би први програмски период био 2014-2017.

Када је реч о начину имплементације, наглашено је да у оквиру пројеката финансираних из Вишекорисничке ИПА , мора бити ојачано власништво региона над пројектима. С тим у вези је изнета идеја о евентуалном успостављању РИПАЦ-а, уз сугестију да би требало сагледати да ли неки од постојећих регионалних механизама има потенцијал да прерасте у такву институцију, и уз напомену да би ово требало детаљно размотрити у контактима са државама региона

У вези са подршком цивилном друштву, наглашена је кључна промена у приступу програмирања Цивил Социетy Фацилитy кроз покушај спајања националног и регионалног концепта у програмирању. Циљ будућег комбинованог приступа је да се допринесе повољнијем правном оквиру и механизмима за дијалог организација цивилног друштва са државним институцијама, да се даље јачају њихови капацитети, кроз организовање тренинга, радионица, али и осигура њихово веће укључивање у процес европских интеграција, кроз партиципацију у процесу програмирање и планирања.

youtube_logo

 

 

Четвороминутна анимација која на популаран начин представља сложен процес преговора за чланство у ЕУ.

 

 

Погледајте занимљив видео о томе шта се у Србији финансира ИПА средствима: