Информације Актуелности

Представљање неопходне мере за добијање статуса кандидата

13. мaj 2011. |

Компаније чланице Америчке привредне коморе у Србији састале (АmCham) су се 12. маја са Милицом Делевић, директором Канцеларије за европске интеграције Владе Републике Србије. Кључне теме састанка биле су активности које Влада предузима у области побољшања потребних мера које су предуслов да Србија добије статус кандидата за чланство у Европској Унији.

„Србију до краја јуна очекује велики  посао на реализацији приоритета у приближавању ЕУ са циљем да Европска комисија 12. октобра донесе позитивно Мишљење о нашем захтеву за кандидатуру и чланство у Унији, чиме ће Србији бити отворен пут за отпочињање преговора за приступање. Тај посао је остварив, али треба уложити доста напора како би се постигао жељени резултат. Препоруке које су важне за стицање статуса кандидата груписане су у 96 области а неке од њих, које су веома значајне за унапређење пословне климе у Србији, већ су испуњене, нагласила је Милица Делевић на састанку са представницима Америчке привредне коморе у Србији.

АmCham са великим интересовањем прати кораке које Влада предузима како би Србија добила статус кандидата за чланство у ЕУ и сматра да су европске перспективе један од кључних фактора у привлачењу директних страних инвестиција. За унапређење инвестиционе климе потребно је побољшати регулативу као и њену доследну примену, посебно у домену грађевинарства и некретнина ради бржег добијања грађевинских дозвола, али и разјашњење питања процедура везаних за права својине, пре свега конверзије и реституције. Поред тога АmCham сматра да је потребно унапредити систем јавних набавки у складу са ЕУ стандардима, као и појачати напоре у вези са заштитом права интелектуалне својине како би иста дошла на ниво просека ЕУ.

„Предност уласка у ЕУ односи се пре свега на модерније законодавство које између осталог доноси транспарентнију и ефикаснију регулативу и уважава најбоље светске стандарде. Све ово повећава конкурентност и привлачност Србије као инвестиционе дестинације“, изјавио је Владан Живановић, председник Америчке привредне коморе у Србији и додао да АmCham очекује да ће Влада у фокус своје пажње ставити ефикасно спровођење Акционог плана за испуњење препорука из Годишњег извештаја Европске комисије за 2010. годину, ради убрзања стицања статуса кандидата.

Америчка привредна комора у Србији представља 160 америчких, међународних и домаћих  компанија које су укупно у Србији инвестирале преко девет милијарди евра. Мисија Америчке привредне коморе у Србији јесте да промовише најбоља америчка пословна искуства, вредности и одговорно партнерство између Сједињених Америчких Држава и Србије, које води ка економском развоју кроз трговину и инвестиције.

 
 

youtube_logo

 

 

Четвороминутна анимација која на популаран начин представља сложен процес преговора за чланство у ЕУ.

 

 

Погледајте занимљив видео о томе шта се у Србији финансира ИПА средствима: