Информације Актуелности

Одабране Секторске организације цивилног друштва

28. фебруар 2011. |

У складу са позивом за успостављање Програма сарадње са организацијама цивилног друштва (ОЦД) у области планирања развојне помоћи, посебно програмирања и праћења коришћења Инструмента за претприступну помоћ (Програм), у петак 25. фебруара, одржано је заседање Комисије за одабир Секторских организација цивилног друштва (СЕКО) у саставу: Ивана Ћирковић (Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом), Сергеј Вујачић (пројекат Technical Assistance to Civil Society Organisations - TACSO), Милован Филимоновић и Мирјана Лазовић ( Канцеларија за европске интеграције).

Комисија је, у складу са критеријумима дефинисаним у Програму, одабрала СЕКО за следеће секторе:

1. СЕКО у саставу Београдски центар за безбедносну политику, Београдски центар за људска права и Група 484 (водећи партнер Београдски центар за безбедносну политику) за сектор владавине права (укључујући правду и унутрашње послове, заштиту људских и мањинских права и сл.)

2. СЕКО у саставу Европски покрет у Србији, Београдска отворена школа и Београдски фонд за политичку изузетност(водећи партнер Европски покрет у Србији) за сектор реформе државне управе (укључујући изградњу институција и усвајање acquis-а, управљање јавним финансијама, децентрализацију власти, статистику, електронску владу)

3. СЕКО у саставу Удружење грађана за демократију и грађанско образовање „Грађанске иницијативе“, Независно удружење новинара Србије и Центар за културну деконтаминацију (водећи партнер Грађанске иницијативе) за сектор грађанског друштва, медија и културе

4. СЕКО у саставу Београдска отворена школа, Европски покрет у Србији и Унија послодаваца Србије (водећи партнер Београдска отворена школа) за сектор развоја људских ресурса (запошљавање, образовање, друштвена инклузија, укључујући омладину)

5. СЕКО у саставу Удружење грађана Агромрежа, Удружење „Мрежа за рурални развој Србије“ и Удружење грађана „НИМБУС“ (водећи партнер Агромрежа) за сектор пољопривреде и руралног развоја

6. СЕКО у саставу Центар за екологију и одрживи развој, Амбасадори животне средине и Центар за развој грађанског друштва ПРОТЕКТА (водећи партнер Центар за екологију и одрживи развој) за сектор животне средине и енергетике (укључујући отпад, отпадне воде, водоснабдевање, рударство и сл.)

Због недовољног броја и незадовољавајућег квалитета приспелих пријава, рок за пријављивање за сектор конкурентности (мала и средња предузећа, истраживање и развој, информационо-комуникационе технологије, туризам, пословна инфраструктура, индустрија и трговина) и саобраћаја продужен је до петка, 31.марта 2011.

Позивом за успостављање Програма сарадње са организацијама цивилног друштва у области планирања развојне помоћи, Канцеларија за европске интеграције – Сектор за планирање, програмирање, праћење и извештавање о средствима ЕУ и развојној помоћи, започела је формирање консултативног механизма са ОЦД који као главне носиоце активности подразумева Секторске организације цивилног друштва.

Под Секторском организацијом цивилног друштва се подразумева конзорцијум организација цивилног друштва од највише три партнера од којих је једна јасно у пријави означена као водећи партнер.

youtube_logo

 

 

Четвороминутна анимација која на популаран начин представља сложен процес преговора за чланство у ЕУ.

 

 

Погледајте занимљив видео о томе шта се у Србији финансира ИПА средствима: