Информације Актуелности

Консултације о документу „Потребе Републике Србије за међународном помоћи 2011-2013“

30. новембар 2010. |

У организацији Канцеларије за европске интеграције – Сектора за планирање, програмирање, праћење и извештавање о средствима ЕУ и развојној помоћи, 26. новембра одржане су консултације са представницима цивилног друштва о документу „Потребе Републике Србије за међународном помоћи 2011-2013“.

Консултацијама је присуствовало 67 представника цивилног друштва, организованих у четири консултативне групе (КГ), међу којима су: КГ за владавину права и реформу државне управе, КГ за развој људских ресурса, КГ за грађанско друштво, медије и културу и КГ за пољопривреду и рурални развој, конкурентност, саобраћај, заштиту животне средине и енергетику.

Документ „Потребе Републике Србије за међународном помоћи 2011-2013.“ дефинише приступ Владе трогодишњем програмирању међународне развојне помоћи, координацији донатора и дефинисању приоритетних мера унутар релевантних сектора. Његов циљ је да допринесе спровођењу реформи и стратешких циљева Владе и пружи подршку одрживом друштвено-економском развоју и европским интеграцијама Републике Србије.

Документ се припрема у сарадњи са свим релевантним националним институцијама и уз консултације са цивилним сектором и донаторском заједницом.

youtube_logo

 

 

Четвороминутна анимација која на популаран начин представља сложен процес преговора за чланство у ЕУ.

 

 

Погледајте занимљив видео о томе шта се у Србији финансира ИПА средствима: