Информације Актуелности

Социјална политика и образовање – теме дијалога ЕУ и Србије

03. децембар 2009. |

Београд, 3. децембар 2009 - Европска комисија и Влада Србије су одржале састанак Унапређеног сталног дијалога на тему напретка у областима кретања радника, социјалне политике и образовања. Европска комисија је поздравила реформе, али је нагласила да су потребни додатни напори у овим областима. С обзиром на глобалну економску кризу посебно су важне одговарајућа политика социјалне заштите за најугроженије делове становништва, као и мере за побољшање политика образовања и запошљавања.

Влада Србије је известила ЕК о напретку у областима једнаког третмана радника, у координацији система социјалне заштите, као и у радном законодавству и његовој примени, које је потребно даље усклађивати са законодавством ЕУ.

Европска комисија је поздравила напредак у области родне равноправности и борбе против дискриминације, али је истакла важност пуне примене усвојених прописа и њихово даље усклађивање.

Комисија је нагласила потребу за унапређењем социјалног дијалога, посебно када је у питању ефикасни трипартитни и развој бипартитиног социјалног дијалога и установљавање социјалног дијалога на локалном нивоу.

У области образовања посебно је било речи о реформама на свим нивоима образовања, пре свега о развоју високог образовања и примени `Болоњског процеса` у Србији. Европска комисија је нагласила важност развијања одговарајућих образовних програма који би одговарали потребама тржишта рада.

Разговарало се и о потреби да се у Србији обезбеди социјална заштита и социјална инклузија у периоду економске кризе која највише погађа најугроженије делове друштва.

Када је реч о политици према младима, Влада Србије је представила активности наведене у Акционом плану за 2009. годину, који је основ за спровођење Националне стратегије младих. Европска комисија је поздравила предузете напоре и добру међуресорску сарадњу око питања младих.

Састанак се бавио и учешћем Србије у различитим програмима Комисије, као што су ПРОГРЕС и ТЕМПУС.

youtube_logo

 

 

Четвороминутна анимација која на популаран начин представља сложен процес преговора за чланство у ЕУ.

 

 

Погледајте занимљив видео о томе шта се у Србији финансира ИПА средствима: