Информације Актуелности

Нова студија - ЕФЕКТИ ИНТЕГРАЦИЈЕ СРБИЈЕ У ЕВРОПСКУ УНИЈУ

06. октобар 2009. |

Тим стручњака Факултета за економију, финансије и администрацију (ФЕФА) израдио је свеобухватну анализу о трошковима и добитима евро-интеграције Србије – Ефекти интеграције Србије у Европску унију. Партнери ФЕФА у изради ове студије су Привредна комора Србије, као представник привреде и Влада Републике Србије као њен главни корисник. Намера аутора је била је да студија помогне релевантним државним институцијама, али и другим привредним субјектима да рационалније планирају промене у вези са приступањем ЕУ: законодавство, политике, стратегије, унапређење институција, пословну политику, итд, а све са циљем ефикасније расподеле расположивих ресурса.

Осим Привредне коморе Србије, израду студије финансијски су подржали Делегација Европске комисије у Републици Србији, Британска агенција за помоћ - ДФИД, Амбасада Краљевине Холандије, Амбасада Француске и Фонд за отворено друштво, који су препознали значај студије као темеља за предстојеће преговоре о пуноправном чланству Србије у ЕУ, али и прилике за подизање свести како код Владе, тако и у широј јавности, о кључним последицама реформи које се спроводе са циљем остваривања чланства у ЕУ, као и о томе који ће привредни сектори бити највише погођени тим променама.

Основни закључак студије је да би за Србију улазак у ЕУ донео више добити него трошкова, а кроз привредни раст и раст инвестиција, већу запосленост, извоз али и увоз. Бруто домаћи производ Србије без уласка у ЕУ 2015. године био би 5.530 евра по глави становника, док би са уласком био 6.075 евра. Потрошња становништва без уласка 2015. године била би 3.820 евра по становнику, а са уласком 4.250 евра, неки су од налаза ове студије.

youtube_logo

 

 

Четвороминутна анимација која на популаран начин представља сложен процес преговора за чланство у ЕУ.

 

 

Погледајте занимљив видео о томе шта се у Србији финансира ИПА средствима: