Информације Актуелности

На други позив из Транснационалног програма Дунав достављено 127 предлога пројеката

15. јун 2017. | Београд

У Београду је јуче завршен дводневни састанак Надзорног одбора Дунав транснационалног Програма, одржан је и скуп Националних координатора Дунавске стратегије, као и заједнички састанак оба ова тела.

Том приликом представљени су прелиминарни резултати другог Позива за достављање предлога пројеката, који је био отворен од 9. маја до 6. јуна 2017. године и на који је, у предвиђеном року, достављено 127 предлога пројеката. Збирно, у достављеним апликацијама земље кориснице ИПА фонда тражиле су укупно 23,3  милиона евра, у односу на 4,4 милиона евра колико је било расположиво и опредељено за други Позив. На темељу резултата и уговорених средстава из првог Позива, као и уважавајући чињеницу да је пет пута више ИПА средстава тражено у односу на расположиви износ, на састанку је усвојен предлог да Управљачко тело Програма пошаље захтев Европској комисији за додатним ИПА средствима.

Земље са највећим бројем водећих партнера у оквиру достављених предлога пројеката су Мађарска, Румунија и Словенија. Република Србија, након Мађарске и Румуније, је земља са највећим бројем партнерских институција (136) и броја пројеката (97)  по броју достављених апликација.

На састанку је усвојен оквирни план и динамика за други Позив, чије се уговарање очекује током марта 2018. године, као и план комуникационих активности на програмском нивоу. Разговарало се и о организацији шестог годишњег Форума Дунавске стратегије који ће се одржати у Будимпешти 18-19. октобра ове године.

Током другог дана састанка представљен је концепт Seed Money Facility, као и предлози за структуру пројеката и расписивање Позива. Усвојени су основни принципи који се односе на временски оквир за расписивање, на основе за прорачун трошкова, као и на расположиви буџет укључујући и захтеве о пројектим партнерствима. Такође, разматрани су даљи кораци и модели успостављања и функционисања Дунавске стратешке тачке чији се рад финансира у оквиру специфичног програмског циља 4.2, имајући у виду да пројекат из ког се финансира тренутни рад ДСТ истиче у септембру 2017. године.

youtube_logo

 

 

Четвороминутна анимација која на популаран начин представља сложен процес преговора за чланство у ЕУ.

 

 

Погледајте занимљив видео о томе шта се у Србији финансира ИПА средствима: