Информације Актуелности

Други позив за прикупљање предлога пројеката – одабрани пројекти Приоритетне осе 1 и Приоритетне осе 2

13. јун 2017. |

Заједнички надзорни одбор Интерег-ИПА програма прекограничне сарадње Мађарска-Србија одржао је састанак 18. маја 2017. године у Суботици, у Србији и одабрао пројекте за финансирање који су поднети у оквиру Приоритетне осе 1 и Приоритетне осе 2  Другог позива за прикупљање предлога пројеката.

Пројекти одабрани за финансирање су следећи:

Приоритетна оса 1 - Унапређивање прекограничних система за управљање водама и превенцију ризика

Акција 1.1 - Управљање водама и заштита од екстремних временских услова: HUSRB/1602/11/0225 - PREVENT!FLOOD SUSTAINABLY

  1. HUSRB/1602/11/0057 - WATERatRISK
  2. HUSRB/1602/11/0225 - PREVENT!FLOOD SUSTAINABLY
  3. HUSRB/1602/11/0010 - ECOWAM
  4. HUSRB/1602/11/0097 - URBAN-PREX

Акција 1.2 -  Заштита природне средине и очување водених станишта:

  1. HUSRB/1602/12/0014 - SWeM-PaL
  2. HUSRB/1602/12/0065 - PANNONSTEPPES
  3. HUSRB/1602/12/0132 - PROTECT

Приоритетна оса 2 - Смањење саобраћајних уских грла у прекограничној саобраћајној мрежи

Акција 2.1 - Гранични прелази, путеви и бициклистичке стазе:

  1. HUSRB/1602/21/0061 - SO-BAJA2
  2. HUSRB/1602/21/0186 - KNESZECYC-4 
  3. HUSRB/1602/21/0102 - OPTI-BIKE

Заједнички надзорни одбор није одабрао за финансирање пројекте поднете у оквиру Акције 2.2. Унапређење услуга јавног превоза и железничких линија

Одабрани пројекти, укључујући њихов назив, опис, назив Водећег корисника и износ додељених средстава, биће објављени у одељку Пројекти на веб страници Програма одмах по склапању уговора.

Пријаве поднете у оквиру Приоритетне осе 3 и Приоритетне осе 4 Другог позива за прикупљање предлога пројеката тренутно пролазе кроз процес квалитативне процене, а резултати ће бити објављени у догледно време на веб страници Програма www.interreg-ipa-husrb.com.

youtube_logo

 

 

Четвороминутна анимација која на популаран начин представља сложен процес преговора за чланство у ЕУ.

 

 

Погледајте занимљив видео о томе шта се у Србији финансира ИПА средствима: