ТАЕКС експертска мисија – Процена изложености становништва радиоактивним зрачењима

03. јул 2017. | Београд

ТАЕКС експертска мисија - Процена изложености становништва радиоактивним зрачењима

Организатор: Агенција за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност

youtube_logo

 

 

Četvorominutna animacija koja na popularan način predstavlja složen proces pregovora za članstvo u EU.