Преговарачка група за заштиту потрошача и заштиту здравља

Преговарачка група за заштиту потрошача и заштиту здравља - председник, заменик председника, секретар и заменик секретара Преговарачке групе именују се из реда представника Министарства трговине, туризма и телекомуникација.

Чланови Преговарачке групе су представници следећих органа и организација: Министарства здравља; Министарства рударства и енергетике; Министарства пољопривреде и заштите животне средине; Министарства финансија; Министарства привреде; Министарства одбране;Министарства унутрашњих послова; Министарства правде; Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања; Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре; Министарства просвете, науке и технолошког развоја; Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом;   Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије; Агенције за енергетику Републике Србије; Института за стандардизацију Србије; Народне банке Србије; Републичког секретаријата за законодавство; Агенције за лекове и медицинска средства Србије и Канцеларије за европске интеграције.

youtube_logo

logo_mali

 

Četvorominutna animacija koja na popularan način predstavlja složen proces pregovora za članstvo u EU.