ТАЕКС

taiex

Таекс (TAIEX) је посебно Одељење у оквиру Генералног директората за проширење Европске комисије. У преводу на наш језик, скраћеница ТАИЕX значи Биро за техничку помоћ и размену информација (TechnicalAssistance and Information Exchange Instrument).Таекс пружа подршку партнерским земљама у погледу приближавања и спровођења законодавства Европске уније и у кратком року омогућује добијање стручне помоћи и експертизе за јачање административних капацитета.

Основни циљеви Таекса су:

· Пружање краткорочне техничке помоћи у преношењу законодавства ЕУ у национално законодавство, као и помоћ у његовом спровођењу на националном нивоу;

· Приближавање земаља Европској унији кроз преношење знања и искуства стеченог током претходних кругова проширења ЕУ;

· Пружање обуке државним службеницима земаља корисница ТАЕКС-а;

· Прикупљање и ширење информација међу земљама корисницама ТАЕКС-а;

· Вођење базе података за праћење напретка у приближавању земље ЕУ и идентификовање потреба задодатном техничком помоћи.

Помоћ у оквиру Таекса се пружа кроз експертске мисије, семинаре и студијске посете:

· посете експерата државама корисницима - са циљем пружања савета у законодавном процесу, при интерпретацији прописа ЕУ, као и давањем савета за спровођење усвојених прописа који су усклађени са правом ЕУ;

· студијске посете, које пружају могућност представницима земаља корисника да се директно упознају са праксом примене прописа ЕУ у државама чланицама ЕУ;

· семинари / радионице, се организују за веће групе представника држава корисника, ради објашњавања прописа ЕУ. Семинари и радионице могу бити организовани за представнике само једне државе корисника или то могу бити мултилатерални семинари и радионице, на којима се пружа и могућност размене искустава држава корисника;

· мониторинг и анализа напретка - кроз посебне анализе (Peer Reviews) чији је циљ процена стања у појединим областима земље корисника, како би се одредила потреба за даљом помоћи Таекса.

Постоје четири групе земаља корисница Таекса:

· Хрватска;

· Турска, Србија, Македонија, Црна Гора,Албанија, Босна и Херцеговина;

· Турска заједница на северном делу Кипра;

· Алжир, Јерменија, Азербејџан, Белорусија, Египат,Грузија, Израел, Јордан, Либан, Либија, Молдавија,Мароко, Палестина, Сирија, Тунис и Украјина.

ТАЕКС у Србији могу користити:

· државни службеници на централном нивоу;

· народни посланици и запослени у парламенту;

· пословна и професионална удружења, социјални партнери, као и представници синдиката;

· правосуђе.

Таекс је увео нови електронскисистем аплицирања за Таекс догађаје који се састоји у попуњавању електронског формулара на линку

https://webgate.ec.europa.eu/TMSWebRestrict/applicationForm.

 

Начин аплицирања

Одласком на линк https://webgate.ec.europa.eu/TMSWebRestrict/applicationForm ,отвориће се поље у које је потребно унети е-адресу особе која попуњава апликацију, након чега ће на ту адресу стићи нови- new application form. Притиском на тај линк отвориће се електронскиформулар који је потребно попунити. Формулар се састоји од четирипоља: реqуест, апплицант, цонтентилогистицс.Потребно је прво обележити да ли се аплицира за семинар, експертску мисијуилистудијску посету, а након тога попунити сва поља траженим подацима.

Молимо вас да након попуњавања, апликацију снимите и пошаљете Таекс координатору у Канцеларији за европске интеграције (контакт-особа је Јелена Стеванов, jstevanov@seio.gov.rs). Након што добијете позитиван одговор из Канцеларије за европске интеграције,апликацију можете послатипритиском на поље SUBMIT TO TAIEX.

За доношење одлуке о захтеву Таексу углавном је потребно између две и четири недеље.Кад је пријава прихваћена, институција која je поднелазахтев за коришћење Таекса има обавезу да припреми програм и позове учеснике.