Обука Обука

Обука

ОБУКА ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА У СРБИЈИ О ЕУ

Од 2004. године, када је основана, Канцеларија за европске интеграције је имала централну улогу у организацији обуке државних службеника у области европских интеграција. Сви програми обуке које Канцеларија реализује су посебно осмишљени према потребама учесника и процеса приступања и покривају велики број различитих тема одабираних на основу анализе потреба за обуком, која се спроводи путем упитника који се прослеђује члановима преговарачких група (35) и ЕУ одељењима у свим министарствима, након чега се у Канцеларији анализирају одговори и одабиру приоритети у складу са НПАА и Годишњим извештајем Европске комисије.

Обука се развијала у складу са напретком у односима Србије и Европске уније, па су се у складу с тим мењале и теме, од обука у вези са приоритетима из Европског партнерства (основе функционисања Европске уније, институције, право и процедуре), преко техника преговарања и лобирања, тема у вези са ССП-ом и секторским политикама кроз размену искустава„старих“ и „млађих“ држава - чланица; посебна подршка пружена је Сектору за координацију превођења у Канцеларији за европске интеграције.У последњем периоду фокус обука је на јачању капацитета државне управе за процес преговарања са Европском унијом и припреми преговарачких група за скрининг, израду преговарачких позиција и акционих планова.

Поред класичних обука, Канцеларија реализује и програме стажирања којима је до сада обухваћено 75 чланова преговарачких група.

У организацији обуке Канцеларија је сарађивала са бројним домаћим и страним партнерима.

Током читавог периода обуке, подаци су похрањивани у евиденциону базу података и редовно ажурирани. Према статистичким подацима из базе, Канцеларија је у периоду од 2005. Закључно са 2015. годином, организовала 542 обуке (семинара, радионица, конференција, студијских посета...). У истом периоду реализовано је 1441 дана обуке са 18 476 учесника (углавном државних службеника, а потом и учесника из приватног и јавног сектора јер успех процеса приступања не зависи само од усвајања Правне тековине ЕУ већ, пре свега, од њене примене).

Успешност и квалитет обука Канцеларија за европске интеграције редовно процењује и прати. Организација обуке је поспешила изградњу јаких интерадминистративних мрежа,пораст свести о неопходности и значају обуке, унапређење комуникације и сарадње између различитих државних органа, као и сарадње са институцијама Европске уније и држава чланица и другим домаћим и страним партнерима, што додатно потврђује улогу Канцеларије у промоцији европске идеје и повећања интересовања грађана Србије за европске интеграције. Од изузетног је значаја нагласити потребу за јачањем ЕУ јединица у оквиру министарстава имајући у виду да ЕУ јединице поседују како хоризонтално, тако и специфично знање о ЕУ, ове јединице имају централну улогу не само у обуци већ и у општем процесу јачања административних капацитета.Брошуру "Обука државних службеника у области европских интеграција 2001 - 2015." можете да преузмете овде.

youtube_logo

logo_mali

 

Četvorominutna animacija koja na popularan način predstavlja složen proces pregovora za članstvo u EU.