Сектор за програме прекограничне и транснационалне сарадње

Сектором за програме прекограничне и транснационалне сарадње руководи помоћник директора Санда Шимић.

У овом сектору обављају се послови који се односе на: учешће у успостављању институционалне структуре за управљање и спровођење ИПА компоненте ИИ и сарадњу са институцијама надлежним за успостављање децентрализованог управљања; припрему, управљање и праћење програма и извештавање; усклађивање програма са приоритетима Републике Србије; надзор над спровођењем програма укључујући именовање чланова Заједничког надзорног одбора (ЗНО) испред Републике Србије, учешће у раду ЗНО, обука и координација рада српских представника у ЗНО; идентификацију стратешких пројеката у сарадњи са надлежним домаћим и институцијама партнерске земље; припрему и управљање пројектима техничке помоћи у сарадњи са надлежном институцијом партнерске земље; праћење спровођења циљева програма, процена утицаја и доприноса пројеката на развојне процесе на територијама обухваћеним програмима као и на целој територији Србије; развој стратегије информисања и промоције програма, као и надзор над њеним спровођењем; припрему извештаја; стварање услова за даљи развој програма; припрему и праћење споразума, уговора и других правних аката релевантних за програме прекограничне и транснационалне сарадње и усклађивање националних прописа у области прекограничне и транснационалне сарадње са прописима ЕУ и праћење и анализу споразума између земаља укључених у програме; учешће у раду међународних тела, организација и асоцијација испред Републике Србије које се баве питањима територијалне сарадње; обезбеђивање средстава за суфинансирања и предфинансирања; учешће у активностима Републике Србије на припреми и спровођењу Дунавске стратегије, као и друге послове из ове области.

Санда Шимић Стамболић

ssimic@mei.gov.rs

Кристина Ашковић

kaskovic@mei.gov.rs

Ирена Комазец Цветковић

ikomazec@mei.gov.rs

Наталија Матуновић Милошевић

nmatunovic@mei.gov.rs

Ивана Давидовић

idavidovic@mei.gov.rs

Сања Веселиновић

sveselinovic@mei.gov.rs

Јелена Колић

jkolic@mei.gov.rs

Јелена Дерманов

jdermanov@seio.gov.

Данијела Ђоковић

ddjokovic@mei.gov.rs

Наташа Милосављевић Жежељ

nmilosavljevic@mei.gov.rs

Милан Жежељ

mzezelj@mei.gov.rs

Дарко Чукурановић

dcukuranovic@mei.gov.rs

Тијана Дидановић

tdidanovic@mei.gov.rs

Драган Поповић

dpopovic@mei.gov.rs

Мирјана Албуљ

malbulj@mei.gov.rs

Ана Ставрић Филовски

afilovski@mei.gov.rs

Валентина Видовић

vvidovic@mei.gov.rs

Снежана Новковић

snovkovic@mei.gov.rs

Катарина Гинић

kginic@mei.gov.rs

youtube_logo

 

 

Четвороминутна анимација која на популаран начин представља сложен процес преговора за чланство у ЕУ.

 

 

Погледајте занимљив видео о томе шта се у Србији финансира ИПА средствима: