Сектор за правно-финансијске послове

Сектором за правне и финансијске послове руководи помоћник директора Мирослава Ђуровић.

У овом сектору обављају се послови који се односе на: припрему програма рада и извештаја о раду Канцеларије; припремање општих аката у вези са организацијом и пословањем Канцеларије; припремање општих и појединачних аката којима се решава о правима и дужностима запосленог из радног односа; послове јавних набавки; припрему предлога финансијског плана за израду Закона о буџету и припрему годишњег финансијског плана Канцеларије; припремање и обрађивање захтева за обезбеђење финансијских средстава за рад Канцеларије; старање о наменском коришћењу буџетских средстава; учешће у припреми и спровођењу пројеката из фондова ЕУ; праћење прописа и аката Владе и министарстава и усаглашавање рада Канцеларије са тим прописима; старање о набавци опреме, стручне литературе и канцеларијског материјала, као и друге правне, финансијске и опште послове.

Име и презиме

Контакт

Мирослава Ђуровић

mdjurovic@mei.gov.rs

Мирјана Дукић

mdukic@mei.gov.rs

Олга Миленковић

omilenkovic@mei.gov.rs

Марија Јовановић mjovanovic@mei.gov.rs
Светлана Бањари sbanjari@mei.gov.rs
Биљана Кецојевић bkecojevic@mei.gov.rs

Слободанка Бабац

sbabac@mei.gov.rs

Мирко Керановић

mkeranovic@mei.gov.rs

Татјана Максимовић

tmaksimovic@mei.gov.rs

Смиља Војиновић svojinovic@mei.gov.rs
Јасмина Стефановић jstefanovic@mei.gov.rs
Катарина Фабијан kfabijan@mei.gov.rs
Драгана Здравковић dzdravkovic@mei.gov.rs
Никола Стојчевски nstojcevski@mei.gov.rs

Светлана Звездић

szvezdic@mei.gov.rs

Ивана Симић isimic@mei.gov.rs

Мирјана Ристовић

mristovic@mei.gov.rs

Влада Јовановић

vjovanovic@mei.gov.rs

Мира Скејић Трајковић mskejic@mei.gov.rs

youtube_logo

 

 

Четвороминутна анимација која на популаран начин представља сложен процес преговора за чланство у ЕУ.

 

 

Погледајте занимљив видео о томе шта се у Србији финансира ИПА средствима: