Сектор за планирање, програмирање, праћење и извештавање о средствима ЕУ и развојној помоћи

Сектором за планирање, програмирање, праћење и извештавање о средствима ЕУ и развојној помоћи руководи Бранко Будимир.

У овом сектору обављају се послови који се односе на: припрему стратешких докумената којим се дефинишу национални развојни циљеви и приоритети за коришћење средстава Европске уније и развојне помоћи; координацију са надлежним органима и организацијама државне управе, локалне самоуправе и осталим релевантним институцијама ради утврђивања ресорних, међуресорних и регионалних стратегија, приоритетних потреба и избора одговарајућих пројеката и програма које треба финансирати из средстава Европске уније и развојне помоћи; обавештавање донатора о приоритетним пројектима и програмима; сарадњу са донаторима на усклађивању приоритета донатора са приоритетима Републике Србије; учествовање у припреми донаторских стратегија и планирању програма и пројеката који се финансирају из средстава ЕУ и развојне помоћи; праћење реализације пројеката и програма кроз извештаје корисника средстава ЕУ и развојне помоћи и донатора, као и координацију у обезбеђивању евалуационих извештаја; усклађивање програма и пројеката са приоритетима Републике Србије, и у складу с тим, остваривање сарадње са надлежним органима и организацијама државне управе, асоцијацијама градова, привреде и другим институцијама; развој и унапређење ИСДАКОН ИС у вези са средствима ЕУ и развојном помоћи; прикупљање података, аналитичку обраду података и припрему извештаја о фондовима ЕУ и развојној помоћи; извештавање надлежних органа, Владе и међународних институција о реализацији пројеката финансираних из средстава ЕУ и развојне помоћи, као и друге послове из ове области.

 

Бранко Будимир

bbudimir@seio.gov.rs
 

Дејан Гојковић

dgojkovic@seio.gov.rs

Јелена Бановић

jbanovic@seio.gov.rs

Марија Радовић

mradovic@seio.gov.rs

Тијана Ђекић

tdjekic@seio.gov.rs

Марија Орос Јанковић

mjankovic@seio.gov.rs

Босиљка Јоксимовић

bjoksimovic@seio.gov.rs

Немања Јаковљевић

njakovljevic@seio.gov.rs

Стефана Лилић

slilic@seio.gov.rs

Раде Мирковић

rmirkovic@seio.gov.rs

Уна Кецман

ukecman@seio.gov.rs

Дариа Јањић Нишавић

djanjic@seio.gov.rs

Драган Мркаљ

dmrkalj@seio.gov.rs

            Петар Спасић

pspasic@seio.gov.rs

Сања Кнежевић Митровић

sknezevic@seio.gov.rs

Милош Голубовић

mgolubovic@seio.gov.rs

Лука Пивљанин

lpivljanin@seio.gov.rs

Слободан Савић

ssavic@seio.gov.rs

Ана Дрљевић

adrljevic@seio.gov.rs

Тијана Раднов

tradnov@seio.gov.rs

Милица Радовановић Думоњић

mdumonjic@seio.gov.rs

Невена Марчета

nmarceta@seio.gov.rs

Владимир Лазовић

vlazovic@seio.gov.rs

Маја Мајић

mmajic@seio.gov.rs

Јелена Дејановић

jdejanovic@seio.gov.rs

Милица Петковић

mpetkovic@seio.gov.rs

Милош Вуковић

mvukovic@seio.gov.rs

Наташа Калаба

nkalaba@seio.gov.rs

Јелена Тодосијевић

jtodosijevi@seio.gov.rs

youtube_logo

logo_mali

 

Četvorominutna animacija koja na popularan način predstavlja složen proces pregovora za članstvo u EU.