Сектор за координацију процеса приступања и праћење Споразума о стабилизацији и придруживању

Секторoм за координацију процеса приступања и праћење Споразума о стабилизацији и придруживању руководи помоћник директора.

У овом сектору обављају се послови који се односе на: координацију, праћење и извештавање у вези са процесом приступања Европској унији, подстицање и праћење усклађивања прописа Републике Србије са прописима и стандардима Европске уније и обавештавање Европске уније и јавности о томе, у областима покривеним политичким критеријумима за приступање Европској унији, односно у областима правосуђа и основних права, спољне, безбедносне и одбрамбене политике, правде, слободе и безбедности, као иу области секторских политика, које обухватају област интелектуалне својине, животне средине, пољопривреде и руралног развоја, рибарства, безбедности хране, заштите биља, фитосанитарне и ветеринарске политике; координацију сарадње органа државне управе са Европском комисијом и другим стручним телима Европске уније, као и стручну и техничку сарадњу у процесу придруживања и приступања са државама чланицама, кандидатима и потенцијалним кандидатима, у сарадњи и уз обавештење Министарства спољних послова; праћење извршавања обавеза које министарства и посебне организације имају у придруживању и приступању Европској унији; учествовање у координацији Владиних тела задужених за европске интеграције - Савета за европске интеграције, Координационог тела за процес приступања Европској унији и Стручне групе координационог тела, координацију послова припреме предлога аката у вези са процесом усклађивања домаћих прописа са прописима ЕУ, као и друге послове из ове области.

Милутин Трнавац

mtrnavac@mei.gov.rs

Милош Самарџић

msamardzic@mei.gov.rs

Милица Сарачевић

msaracevic@mei.gov.rs

Миљана Ђурчевић mdjurcevic@mei.gov.rs

Драгана Шука

dsuka@mei.gov.rs

Јелена Ђедовић

jdjedovic@mei.gov.rs

Иван Антонијевић

iantonijevic@mei.gov.rs

Милена Хомен

mhomen@mei.gov.rs

 

youtube_logo

 

 

Четвороминутна анимација која на популаран начин представља сложен процес преговора за чланство у ЕУ.

 

 

Погледајте занимљив видео о томе шта се у Србији финансира ИПА средствима: