Сектор за координацију превођења

Сектором за координацију превођења руководи помоћник директора Мила Ћиповић Глигорић.

У овом сектору обављају се послови који се односе на: припрему српске верзије правних тековина ЕУ, што укључује координацију превођења, правне, стручне и језичке редактуре преведених правних аката; координацију израде јединствене терминологије у свим областима права Европске уније и израду електронске терминолошке базе, приручника и смерница за превођење. Сектор сарађује  са институцијама у Републици Србији, надлежним органима ЕУ и земљама у региону ради унапређења процеса превођења и редактуре, и обавља  и друге послове из ове области. У сектору се организује и превођење за потребе Канцеларије за европске интеграције

Мила Ћиповић-Глигорић

mcipovic@mei.gov.rs

Милена Ђукић

mdjukic@mei.gov.rs

Светлана Јеремић

sjeremic@mei.gov.rs

Милена Поповић

mpopovic@mei.gov.rs

Марија Спасојевић

mspasojevic@mei.gov.rs

Бојан Теодосијевић

bteodosijevic@mei.gov.rs

Дарко Млинар

dmlinar@mei.gov.rs

Нада Живановић

nzivanovic@mei.gov.rs

Ивана Андрић

iandric@mei.gov.rs

Јована Моц

jmoc@mei.gov.rs

Наташа Станковић

nstankovic@mei.gov.rs

Тања Ивановић

tivanovic@mei.gov.rs

Сара Живковић

szivkovic@mei.gov.rs

Јелена Будимировић

jbudimirovic@mei.gov.rs

Аница Миленковић

amilenkovic@mei.gov.rs

Јована Вишњић

jvisnjic@mei.gov.rs

Варвара Алексић

valeksic@mei.gov.rs

Ана Аврамовић

aavramovic@mei.gov.rs

Јана Ковачевић

jkovacevic@mei.gov.rs

Маријана Николић

mnikolic@mei.gov.rs

youtube_logo

 

 

Четвороминутна анимација која на популаран начин представља сложен процес преговора за чланство у ЕУ.

 

 

Погледајте занимљив видео о томе шта се у Србији финансира ИПА средствима: