Сектор за комуникацију и обуку

Сектором за комуникације и обуку руководи помоћник директора Ивана Ђурић.

У овом сектору обављају се послови који се односе на: информисање јавности и промоцију активности у процесу приступања Европској унији; израду и примену комуникационе стратегије за обавештавање јавности о различитим аспектима процеса приступања Европској унији, као и праћење њеног спровођења; одржавање интернет странице Канцеларије и ажурирање информација о аспектима приступања Републике Србије Европској унији; промоцију активности у вези са ИПА фондовима; пружање информација од јавног значаја; координацију сарадње органа државне управе са Европском комисијом и другим стручним телима Европске уније у области комуникација; анализу потреба, планирање и организацију обуке из области европских интеграција у сарадњи са другим органима државне управе и службама Владе и друге послове из ове области.

Име и презиме

Koнтакт

Ивана Ђурић

idjuric@seio.gov.rs

Данијела Гвозденовић Вујадиновић

dgvozdenovic@seio.gov.rs

Јована Томашевић

jtomasevic@seio.gov.rs

Јелена Стеванов

jstevanov@seio.gov.rs

Јовица Ракић jrakic@seio.gov.rs 

Наташа Савић Jaњић

nsavic@seio.gov.rs

Милица Марковић Томић

mtomic@seio.gov.rs

Соња Бикић sbikic@seio.gov.rs
Марија Симић

msimic@seio.gov.rs

Слободан Алексић saleksic@seio.gov.rs

youtube_logo

logo_mali

 

Četvorominutna animacija koja na popularan način predstavlja složen proces pregovora za članstvo u EU.