Одсек за подршку руководиоцу Оперативне структуре и Националног тела ИПА II

У Oдсеку за подршку руководиоцу Оперативне структуре и Националног тела ИПА II обављају се послови који се односе на: надзор над радом Оперативне структуре и Националног тела за ИПА компоненту II; одобравње појединачних и обједињених извештаја о раду Оперативне структуре и Националног тела за ИПА компоненту II у складу са захтевима годишњег извештавања; подршку руководиоцу Оперативне структуре и Националног тела ИПА II у процесу акредитације на националном нивоу и ЕУ нивоу, подршке у складу са захтевима програма који се спроводе по принципу заједничког управљања и активностима руководиоца са другим заинтересованим странама; надзор над успостављању процедура и приручника о процедурама, праћење функционисање целе Оперативне структуре и Националног тела и надзор над изменама постојећих процедура са финансијског аспекта и аспекта јавних набавки по ЕУ правилима; надзор над процесом управљања ризицима кроз идентификацију ризика, процену и извештавање о њима за целу Оперативну структуру и Национално тело са финансијског аспекта и аспекта јавних набавки по ЕУ правилима.

Име и презиме

Контакт

Бојана Слијепчевић

bslijepcevic@mei.gov.rs

Јелена Каностревац Ремовић

jremovic@mei.gov.rs

Бранимир Митровић bmitrovic@mei.gov.rs

youtube_logo

 

 

Четвороминутна анимација која на популаран начин представља сложен процес преговора за чланство у ЕУ.

 

 

Погледајте занимљив видео о томе шта се у Србији финансира ИПА средствима: