Контакт

Министарство за европске интеграције
Немањина 34, 11000 Београд
Тел. +381 (11) 3061-100, 3061-102, 3061-103, факс: +381 (11) 3061-110
Електронска адреса: office@mei.gov.rs

Лице одговорно за одржавање презентације је Соња Бикић, саветник.
Tел. +381 (11) 30-61-134
Eлектронска адреса: sonja.bikic@mei.gov.rs

youtube_logo

logo_mali

 

Četvorominutna animacija koja na popularan način predstavlja složen proces pregovora za članstvo u EU.