Организациона структура

Вршилац дужности директора

Ксенија Миленковић

Биографија

Ксенија Миленковић постављена је за в.д. директора Канцеларије за европске интеграције3. фебруара 2015. године. У периоду од 2011. до 2015. године била је заменик шефа Мисије Републике Србије при ЕУ у Бриселу. Од 2007. до 2011. радила је у Кабинету потпредседника Владе као саветник за спољну политику и европске интеграције. Годину дана je (2006-2007) обављала функцију генералног секретара Европског покрета у Србији. У периоду од 2002. до 2004. била је портпарол странке Г17 Плус, а од 2004. до 2006. народни посланик у Народној скупштини Републике Србије и председник Одбора за европске интеграције. Од 1998. до 2002. године радила је у Амбасади Израела у Београду на пословима односа са јавношћу и сарадњи у области културе и медија.

Рођена је 1975. године у Београду. Дипломирала је на Правном факултету Универзитета у Београду 1998. године.

Говори енглески и немачки језик.

Удата је и има двоје деце.

Надлежности

Представља Канцеларију  и обезбеђује законито и ефикасно обављање послова; одлучује о правима, дужностима и одговорностима запослених; обавља и друге послове утврђене законом.

Заменик директора

Срђан Мајсторовић

Биографија
srdjan_sajt

smajstorovic@seio.gov.rs

Срђан Мајсторовић је дипломирао на Факултету политичких наука у Београду, смер Међународни односи, 2000. године. Магистрирао је на Правном факултету Карл Францес из Граца на одсеку Европске интеграције и регионализам.

Срђан Мајсторовић је запослен у Канцеларији за европске интеграције од њеног формирања 2004. године, а функцију заменика директора обавља од септембра 2005. године. Пре постављења на ову функцију С. Мајсторовић је радио у Сектору за европске интеграције и мултилатералну сарадњу у региону некадашњег Савезног министарства за међународне економске односе СРЈ (2001 - 2003), као и у Сектору за европске интеграције Министарства за економске везе са иностранством Републике Србије (2003 - 2005). Током 2002. године стажирао је у Европском парламенту.

Срђан Мајсторовић је био члан преговарачког тима Владе Србије и учествовао је у преговорима о закључивању Споразума о стабилизацији и придруживању.

На основу Одлуке Владе Републике Србије о образовању Преговарачког тима Републике Србије за вођење преговора о приступању ЕУ, Срђан Мајсторовић је у августу 2015. именован за члана Преговарачког тима задуженог за политички критеријум и поглавља 23 Правосуђе и основна права и 24 Правда, слобода и безбедност.

Срђан Мајсторовић је ожењен и отац двоје деце.

Надлежности

Замењује директора Канцеларије у његовом одсуству и обавља друге послове из делокруга Канцеларије по налогу директора Канцеларије.

Заменик директора - координатор за фондове ЕУ

Ана Илић

Биографија

ailic@seio.gov.rs

Рођена је 30. јуна 1976. године у Београду. Дипломирала је на Економском факултету у Београду 2000. године, смер спољне и унутрашње трговине.
Од 1998. године обављала је послове комерцијалисте у предузећу САНИ Београд д.о.о. Од фебруара 2001. године, ангажована је као консултант у Министарству за економске односе са иностранством на пословима координације и програмирања међународне помоћи, као и пословима координације приступања Светској трговинској организацији. Од маја 2007. године до јула 2010. године, запослена као руководилац Групе за стратешко планирање, праћење и извештавање у Сектору за координацију ЕУ фондова и развојне помоћи Министарства финансија. У јулу 2010. године, постављена је на положај помоћника директора Канцеларије за европске интеграције, у Сектору за планирање, програмирање, праћење и извештавање о средствима ЕУ и развојној помоћи. Oд 4. септембра 2014. године обавља функцију заменика директора - координатора за фондове ЕУ.
Говори енглески језик. Има двоје деце.

Надлежности

Замењује директора Канцеларије у његовом одсуству, координира послове из области планирања и коришћења фондова, донација и других облика развојне помоћи, обавља и друге послове из делокруга Канцеларије по налогу директора Канцеларије.

Помоћници директора:

Бранко Будимир, Сектор за планирање, програмирање, праћење и извештавање о средствима ЕУ и развојној помоћи

Биографија

bbudimir@seio.gov.rs

Бранко Будимир је рођен 1976. године у Београду. Дипломирао је на Факултету политичких наука у Београду, смер Међународни односи, 2005. године на тему Процес стабилизације и придруживања ЕУ.

Бранко Будимир је запослен у Канцеларији за европске интеграције од 2005. године а функцију помоћника директора обавља од октобра 2014. године. Пре постављења на функцију помоћника директора обављао је послове у вези са јачањем институционалних капацитета у процесу европских интеграција и био шеф одсека за планирање међународне развојне помоћи и координацију програмирања у области економске и социјалне кохезије. Током 2008. године стажирао је у представништву Венето региона у Бриселу.

Бранко Будимир је потпредседник преговарачке групе за поглавље 22 Регионална политика и координација структурних инструмената.

Објавио је више чланака, текстова и приручника у вези са процесом европских интеграција и управљањем фондовима ЕУ.

Бранко Будимир је ожењен и отац двоје деце.

Надлежности

Руководи радом у Сектору и организује рад у њему; планира, усмерава и надзире рад државних службеника у Сектору; обавља најсложеније послове из делокруга Сектора; обавља и друге послове по налогу заменика директора координатора за фондове ЕУ и директора Канцеларије.

Санда Шимић, Сектор за програме прекограничне и транснационалне сарадње

Биографија

ssimic@seio.gov.rs

Рођенa је 1972. године у Новом Саду, где је дипломирала на Грађевинском факултету Универзитета у Новом Саду 1997. године. Завршила Дипломатску академију Савезног министарства спољних послова 2006. године и мастер студије у области Европских интеграција, јавне политике и управе на Факултету за економију, финансије и администрацију 2010. године са темом „Достизање визије уједињене Европе кроз подршку територијалној сарадњи”.

Током студија радила као администратор на Грађевинском факултету и сарадник у Темпус центру, програму магистарских студија у области заштите животне средине Универзитета у Новом Саду. Радила је као руководилац Националног пункта УН-Хабитата за Србију, у Министарству грађевина, Министарству за економске односе са иностранством и Министарству финансија Владе Србије на пословима међународне сарадње и програмирања фондова Немачке и Италије намењених Републици Србији. У периоду од 2003. године ради на фондовима ЕУ (КАРДС и ИПА) намењених прекограничној и регионалној сарадњи. 

Од јула 2010. године је помоћница директора у Сектору за програме прекограничне и транснационалне сарадње ЕУ у Канцеларији за европске интеграције Владе Републке Србије.
Представница Републике Србије у телима и радним групама укључујући и Подкомитет за прекограничну сарадњу Савета Европе. Аутор и коаутор је више стручних чланака у области фондова ЕУ и програма прекограничне сарадње.

Надлежности

Руководи радом у Сектору и организује рад у њему; планира, усмерава и надзире рад државних службеника у Сектору; обавља најсложеније послове из делокруга Сектора; обавља и друге послове по налогу заменика директора координатора за фондове ЕУ и директора Канцеларије.

Мила Ћиповић - Глигорић, Сектор за координацију превођења

Биографија

mcipovic@seio.gov.rs

Рођена 1961. године у Београду. Дипломирала 1983. године на Правном факултету Универзитета у Београду на смеру за међународно јавно право. Запослила се као приправник 1987. године у Савезном секретаријату за спољну трговину у Сектору за мултилатералне трговинске односе. До 2001. године радила на савезном нивоу на више радних места која су се тицала међународних организација у области трговине - ЕЕЗ, ГАТТ,ЕФТА. Боравила 1989. године у периоду од осам месеци у Бриселу као стажиста Европске комисије. Од 2002. до 2004. године била начелник оделења за Светску трговинску организацију у Министарству за економске везе са иностранством Републике Србије. Током 2004.године запослила се у Канцеларији за придруживање ЕУ Владе Републике Србије где је до 2009. године била начелник Оделења за институционалну доградњу и обуку. У марту 2009. године постављена је за помоћника директора Канцеларије за европске интеграције у Сектору за координацију превођења. који се бави припремом правних тековина ЕУ на српском језику. Говори енглески и француски језик.

Надлежности

Руководи и организује рад у Сектору; планира, усмерава и надзире рад државних службеника у Сектору; обавља најсложеније послове из делокруга Сектора; обавља и друге послове по налогу директора Канцеларије.

Ивана Ђурић, Сектор за комуникацију и обуку

Биографија

idjuric@seio.gov.rs

Дипломирала на Правном факултету Универзитета у Београду. У дневном листу Борба пет година радила као новинар и уредник, најпре у београдској а потом и у спољнополитичкој редакцији. Од 1998. до 2002. године радила у Савезном секретаријату за информисање, у звањима од млађег саветника до самосталног саветника и била задужена за односе с јавношћу Кабинета потпредседника владе и министра за економске односе са иностранством, министра правде и Националног координатора Пакта за стабилност. Од оснивања Канцеларије Србије и Црне Горе за придруживање ЕУ, од 2002.до 2004. године била руководилац Групе за демократизацију и људска права. У Канцеларији за придруживање ЕУ Владе Србије, односно у Канцеларији за европске интеграције од 2004.године била задужена за спровођење Стратегије комуникације у процесу европских интеграција, у звањима од самосталног саветника до вишег саветника, шефа Одсека за комуникације, обуку и подршку процесу приступања. Од јула 2011.године помоћник директора за комуникације и обуку. Од 2009. до 2011. била представник Републике Србије у Надзорном одбору Регионалне школе са државну управу РеСПА. 
Током 2001.године стажирала у канцеларијама за односе с јавношћу више институција Владе САД, као стипендиста Фридом хауса. Обучавала се 2006.године на Академији за владине комуникације Министарства општих и спољних послова Краљевине Холандије. Током фебруара и марта 2014.године била секондирана у Канцеларију кабинета Владе Велике Британије, под менторством директора британског  Владиног сервиса за комуникације.

Коаутор је публикације „Преговарачка поглавља 23 и 24: О чему преговарамо?“

Говори енглески језик.

Надлежности

Руководи и организује рад у Сектору; планира, усмерава и надзире рад државних службеника у Сектору; обавља најсложеније послове из делокруга Сектора; обавља и друге послове по налогу директора Канцеларије.

Мирослава Ђуровић, Сектор за правне и финансијске послове

Биографија

mdjurovic@seio.gov.rs

Рођена је 21. aприла 1960. године у Цетињу, Црна Гора. Дипломирала на Правном факултету у Подгорици 1982. године. Правосудни (судско-адвокатски) испит положила 1986. године у Београду. Специјалистичке студије Европског права на Правном факултету у Београду у сарадњи са Европским универзитетским центром у Нансију - Француска, завршила 1999. године.

Након дипломирања две и по године, радила као стални сарадник Радио Подгорице, у Редакцији за политички систем. Приправнички стаж одрадила у Општинском суду у Подгорици. Функцију судије Општинског суда за прекршаје у Подгорици обављала осам година. Након пресељења у Београд, шест година радила у Савезном управном инспекторату, на пословима управног инспектора - вишег саветника, а од 2002. до 2004. године била секретар Министарства културе Републике Србије. Крајем 2004. и почетком 2005. године сарађивала на реализацији пилот пројекта “Превођење и правно језичка редактура правних тековина ЕУ“ у Канцеларији СЦГ за придруживање ЕУ. 

У Канцеларији за Европске интеграције Владе Републике Србије, ради од 7. марта 2005. године и то, прво као начелник Одељења за кадровске и финансијске послове, а потом, од 26. марта 2009. године, као помоћник директора Канцеларије за европске интеграције за Сектор за правне и финансијске послове.

Надлежности

Руководи и организује рад у Сектору; планира, усмерава и надзире рад државних службеника у Сектору; обавља најсложеније послове из делокруга Сектора; обавља и друге послове по налогу директора Канцеларије.

Графички приказ организационе структуре Канцеларије за европске интеграције погледајте овде.

Нeкадашње директоре Канцеларије за европске инеграције погледајте овдe.

youtube_logo

logo_mali

 

Četvorominutna animacija koja na popularan način predstavlja složen proces pregovora za članstvo u EU.