Организациона структура

Вршилац дужности директора

Ксенија Миленковић

Биографија

Ксенија Миленковић постављена је за в.д. директора Канцеларије за европске интеграције 3. фебруара 2015. године. У периоду од 2011. до 2015. године била је заменик шефа Мисије Републике Србије при ЕУ у Бриселу. Од 2007. до 2011. радила је у Кабинету потпредседника Владе као саветник за спољну политику и европске интеграције. Годину дана je (2006-2007) обављала функцију генералног секретара Европског покрета у Србији. У периоду од 2002. до 2004. била је портпарол странке Г17 Плус, а од 2004. до 2006. народни посланик у Народној скупштини Републике Србије и председник Одбора за европске интеграције. Од 1998. до 2002. године радила је у Амбасади Израела у Београду на пословима односа са јавношћу и сарадњи у области културе и медија.

Рођена је 1975. године у Београду. Дипломирала је на Правном факултету Универзитета у Београду 1998. године.

Говори енглески и немачки језик.

Удата је и има двоје деце.

Надлежности

Представља Канцеларију  и обезбеђује законито и ефикасно обављање послова; одлучује о правима, дужностима и одговорностима запослених; обавља и друге послове утврђене законом.

Заменик директора

Срђан Мајсторовић

Биографија
srdjan_sajt

smajstorovic@seio.gov.rs

Срђан Мајсторовић је дипломирао на Факултету политичких наука у Београду, смер Међународни односи, 2000. године. Магистрирао је на Правном факултету Карл Францес из Граца на одсеку Европске интеграције и регионализам.

Срђан Мајсторовић је запослен у Канцеларији за европске интеграције од њеног формирања 2004. године, а функцију заменика директора обавља од септембра 2005. године. Пре постављења на ову функцију С. Мајсторовић је радио у Сектору за европске интеграције и мултилатералну сарадњу у региону некадашњег Савезног министарства за међународне економске односе СРЈ (2001 - 2003), као и у Сектору за европске интеграције Министарства за економске везе са иностранством Републике Србије (2003 - 2005). Током 2002. године стажирао је у Европском парламенту.

Срђан Мајсторовић је био члан преговарачког тима Владе Србије и учествовао је у преговорима о закључивању Споразума о стабилизацији и придруживању.

На основу Одлуке Владе Републике Србије о образовању Преговарачког тима Републике Србије за вођење преговора о приступању ЕУ, Срђан Мајсторовић је у августу 2015. именован за члана Преговарачког тима задуженог за политички критеријум и поглавља 23 Правосуђе и основна права и 24 Правда, слобода и безбедност.

Срђан Мајсторовић је ожењен и отац двоје деце.

Надлежности

Замењује директора Канцеларије у његовом одсуству и обавља друге послове из делокруга Канцеларије по налогу директора Канцеларије.

Заменик директора - координатор за фондове ЕУ

Михајило Дашић

Биографија

mdasic@seio.gov.rs

Михајило Дашић именован је на седници Владе Србије одржаној 31. маја 2017. године за в.д. заменика директора Канцеларије за европске интеграције, задуженог за координацију ЕУ фондова. У периоду од 2011. до 2013. био је ангажован на пословима првостепене контроле (контроле спроведених тендерских процедура по ПРАГ правилима) у Министарству финансија и економије Владе Републике Србије. Од 2013. је радио као експерт на великом броју ИПА пројеката преконграничне сарадње, са фокусом на спровођењу тендерских процедура по ПРАГ правилима. Пре тога, од 2006.године радио као консултант у области финансијског менаџмента.

Рођен је 1983. године у Београду. Дипломирао је економију на Одсеку за банкарство и финансије Eвропске школе економије Нотингем Трент Универзитета из Велике Британије.  Говори енглески и италијански језик.

Ожењен је и има двоје деце.

Надлежности

Замењује директора Канцеларије у његовом одсуству, координира послове из области планирања и коришћења фондова, донација и других облика развојне помоћи, обавља и друге послове из делокруга Канцеларије по налогу директора Канцеларије.

 

Помоћници директора:

Бранко Будимир, Сектор за планирање, програмирање, праћење и извештавање о средствима ЕУ и развојној помоћи

Биографија

bbudimir@seio.gov.rs

Бранко Будимир је рођен 1976. године у Београду. Дипломирао је на Факултету политичких наука у Београду, смер Међународни односи, 2005. године на тему Процес стабилизације и придруживања ЕУ.

Бранко Будимир је запослен у Канцеларији за европске интеграције од 2005. године а функцију помоћника директора обавља од октобра 2014. године. Пре постављења на функцију помоћника директора обављао је послове у вези са јачањем институционалних капацитета у процесу европских интеграција и био шеф одсека за планирање међународне развојне помоћи и координацију програмирања у области економске и социјалне кохезије. Током 2008. године стажирао је у представништву Венето региона у Бриселу.

Бранко Будимир је потпредседник преговарачке групе за поглавље 22 Регионална политика и координација структурних инструмената.

Објавио је више чланака, текстова и приручника у вези са процесом европских интеграција и управљањем фондовима ЕУ.

Бранко Будимир је ожењен и отац двоје деце.

Надлежности

Руководи радом у Сектору и организује рад у њему; планира, усмерава и надзире рад државних службеника у Сектору; обавља најсложеније послове из делокруга Сектора; обавља и друге послове по налогу заменика директора координатора за фондове ЕУ и директора Канцеларије.

Санда Шимић, Сектор за програме прекограничне и транснационалне сарадње

Биографија

ssimic@seio.gov.rs

Рођенa је 1972. године у Новом Саду, где је дипломирала на Грађевинском факултету Универзитета у Новом Саду 1997. године. Завршила Дипломатску академију Савезног министарства спољних послова 2006. године и мастер студије у области Европских интеграција, јавне политике и управе на Факултету за економију, финансије и администрацију 2010. године са темом „Достизање визије уједињене Европе кроз подршку територијалној сарадњи”.

Током студија радила као администратор на Грађевинском факултету и сарадник у Темпус центру, програму магистарских студија у области заштите животне средине Универзитета у Новом Саду. Радила је као руководилац Националног пункта УН-Хабитата за Србију, у Министарству грађевина, Министарству за економске односе са иностранством и Министарству финансија Владе Србије на пословима међународне сарадње и програмирања фондова Немачке и Италије намењених Републици Србији. У периоду од 2003. године ради на фондовима ЕУ (КАРДС и ИПА) намењених прекограничној и регионалној сарадњи. 

Од јула 2010. године је помоћница директора у Сектору за програме прекограничне и транснационалне сарадње ЕУ у Канцеларији за европске интеграције Владе Републке Србије.
Представница Републике Србије у телима и радним групама укључујући и Подкомитет за прекограничну сарадњу Савета Европе. Аутор и коаутор је више стручних чланака у области фондова ЕУ и програма прекограничне сарадње.

Надлежности

Руководи радом у Сектору и организује рад у њему; планира, усмерава и надзире рад државних службеника у Сектору; обавља најсложеније послове из делокруга Сектора; обавља и друге послове по налогу заменика директора координатора за фондове ЕУ и директора Канцеларије.

Мила Ћиповић - Глигорић, Сектор за координацију превођења

Биографија

mcipovic@seio.gov.rs

Рођена 1961. године у Београду. Дипломирала 1983. године на Правном факултету Универзитета у Београду на смеру за међународно јавно право. Запослила се као приправник 1987. године у Савезном секретаријату за спољну трговину у Сектору за мултилатералне трговинске односе. До 2001. године радила на савезном нивоу на више радних места која су се тицала међународних организација у области трговине - ЕЕЗ, ГАТТ,ЕФТА. Боравила 1989. године у периоду од осам месеци у Бриселу као стажиста Европске комисије. Од 2002. до 2004. године била начелник оделења за Светску трговинску организацију у Министарству за економске везе са иностранством Републике Србије. Током 2004.године запослила се у Канцеларији за придруживање ЕУ Владе Републике Србије где је до 2009. године била начелник Оделења за институционалну доградњу и обуку. У марту 2009. године постављена је за помоћника директора Канцеларије за европске интеграције у Сектору за координацију превођења. који се бави припремом правних тековина ЕУ на српском језику. Говори енглески и француски језик.

Надлежности

Руководи и организује рад у Сектору; планира, усмерава и надзире рад државних службеника у Сектору; обавља најсложеније послове из делокруга Сектора; обавља и друге послове по налогу директора Канцеларије.

Ивана Ђурић, Сектор за комуникацију и обуку

Биографија

idjuric@seio.gov.rs

Дипломирала на Правном факултету Универзитета у Београду. У дневном листу Борба пет година радила као новинар и уредник, најпре у београдској а потом и у спољнополитичкој редакцији. Од 1998. до 2002. године радила у Савезном секретаријату за информисање, у звањима од млађег саветника до самосталног саветника и била задужена за односе с јавношћу Кабинета потпредседника владе и министра за економске односе са иностранством, министра правде и Националног координатора Пакта за стабилност. Од оснивања Канцеларије Србије и Црне Горе за придруживање ЕУ, од 2002.до 2004. године била руководилац Групе за демократизацију и људска права. У Канцеларији за придруживање ЕУ Владе Србије, односно у Канцеларији за европске интеграције од 2004.године била задужена за спровођење Стратегије комуникације у процесу европских интеграција, у звањима од самосталног саветника до вишег саветника, шефа Одсека за комуникације, обуку и подршку процесу приступања. Од јула 2011.године помоћник директора за комуникације и обуку. Од 2009. до 2011. била представник Републике Србије у Надзорном одбору Регионалне школе са државну управу РеСПА. 
Током 2001.године стажирала у канцеларијама за односе с јавношћу више институција Владе САД, као стипендиста Фридом хауса. Обучавала се 2006.године на Академији за владине комуникације Министарства општих и спољних послова Краљевине Холандије. Током фебруара и марта 2014.године била секондирана у Канцеларију кабинета Владе Велике Британије, под менторством директора британског  Владиног сервиса за комуникације.

Коаутор је публикације „Преговарачка поглавља 23 и 24: О чему преговарамо?“

Говори енглески језик.

Надлежности

Руководи и организује рад у Сектору; планира, усмерава и надзире рад државних службеника у Сектору; обавља најсложеније послове из делокруга Сектора; обавља и друге послове по налогу директора Канцеларије.

Мирослава Ђуровић, Сектор за правне и финансијске послове

Биографија

mdjurovic@seio.gov.rs

Рођена је 21. aприла 1960. године у Цетињу, Црна Гора. Дипломирала на Правном факултету у Подгорици 1982. године. Правосудни (судско-адвокатски) испит положила 1986. године у Београду. Специјалистичке студије Европског права на Правном факултету у Београду у сарадњи са Европским универзитетским центром у Нансију - Француска, завршила 1999. године.

Након дипломирања две и по године, радила као стални сарадник Радио Подгорице, у Редакцији за политички систем. Приправнички стаж одрадила у Општинском суду у Подгорици. Функцију судије Општинског суда за прекршаје у Подгорици обављала осам година. Након пресељења у Београд, шест година радила у Савезном управном инспекторату, на пословима управног инспектора - вишег саветника, а од 2002. до 2004. године била секретар Министарства културе Републике Србије. Крајем 2004. и почетком 2005. године сарађивала на реализацији пилот пројекта “Превођење и правно језичка редактура правних тековина ЕУ“ у Канцеларији СЦГ за придруживање ЕУ. 

У Канцеларији за Европске интеграције Владе Републике Србије, ради од 7. марта 2005. године и то, прво као начелник Одељења за кадровске и финансијске послове, а потом, од 26. марта 2009. године, као помоћник директора Канцеларије за европске интеграције за Сектор за правне и финансијске послове.

Надлежности

Руководи и организује рад у Сектору; планира, усмерава и надзире рад државних службеника у Сектору; обавља најсложеније послове из делокруга Сектора; обавља и друге послове по налогу директора Канцеларије.

Графички приказ организационе структуре Канцеларије за европске интеграције погледајте овде.

Нeкадашње директоре Канцеларије за европске инеграције погледајте овдe.

youtube_logo

logo_mali

 

Četvorominutna animacija koja na popularan način predstavlja složen proces pregovora za članstvo u EU.