Канцеларија О нама

О нама

Канцеларија за европске интеграције (у даљем тексту Канцеларија) основана је 14. марта 2004. године под називом „Канцеларија за придруживање ЕУ“, као служба Владе Србије. Садашњи назив носи од 28. децембра 2007. године.

Делокруг Канцеларије утврђен је чланом 2. Уредбе о оснивању Канцеларије за европске интеграције („Службени гласник РС“, бр. 126/07, 117/08, 42/10, 48/10 и 106/12 ), према коме Канцеларија обавља стручне, административне и оперативне послове и послове за потребе Владе повезане са координисањем рада министарстава, посебних организација и служби Владе, који се односе на:

· координацију, праћење и извештавање у вези са процесом придруживања и приступања Европској унији;

· координацију припреме и преговора са Европском унијом и рада тела основаних за потребе преговора;

· координацију спровођења Споразума о стабилизацији и придруживању и рада заједничких тела основаних тим Споразумом;

· координацију припреме стратешких докумената у вези са процесом приступања Европској унији;

· координацију сарадње органа државне управе са Европском комисијом и другим стручним телима Европске уније, као и стручну и техничку сарадњу у процесу придруживања и приступања са државама чланицама, кандидатима и потенцијалним кандидатима, у сарадњи и уз обавештавање Министарства спољних послова;

· праћење и подстицање усклађивања прописа Републике Србије са прописима и стандардима Европске уније и обавештавање Европске уније и јавности о томе;

· помоћ министарствима и посебним организацијама у усклађивању прописа са прописима Европске уније;

· координацију међународне развојне помоћи;

· координацију програмирања ИПА средстава, као и идентификацију и утврђивање приоритета за финансирање из ИПА средстава међународне помоћи;

· праћење и извештавање о реализацији ИПА средстава и средстава међународне развојне помоћи у сврху испуњавања стратешких развојних приоритета; организацију процеса оцењивања спровођења ИПА програма;

· обавља послове руководиоца оперативне структуре и националног тела за програме прекограничне и транснационалне сарадње;

· учествује у заједничким одборима за праћење и усмерава рад заједничких одбора за праћење програма, као и рад заједничких техничких секретаријата за програме прекограничне сарадње на територији Републике Србије;

· координира инструментима за спровођење макро-регионалних стратегија;

· праћење извршавања обавеза које министарства и посебне организације имају у придруживању и приступању Европској унији;

· координацију превођења и припреме националне верзије прописа Европске уније и превода законодавства Републике Србије на један од званичних језика Европске уније;

· информисање јавности и промоцију активности у процесу придруживања и приступања Европској унији и коришћењу међународне развојне помоћи, укључујући ИПА средства;

· сарадњу, посредством Министарства спољних послова, са Мисијом Републике Србије при Европској унији у процесу придруживања и приступања Европској унији;

· координацију и спровођење обуке из области Европске уније.

Канцеларија остварује сарадњу са Министарством спољних послова и другим надлежним органима државне управе у разматрању питања која се односе на дефинисање потреба и попуњавање стручног дела дипломатског кадра Мисије Републике Србије при Европској унији у свим фазама европских интеграција.

Канцеларија за европске интеграције пружа стручну и административно техничку подршку раду Преговарачког тима пружа и обезбеђује материјалне и друге услове за његов рад.

Канцеларија обавља и друге послове из области придруживања и приступања Европској унији које јој Влада повери.

youtube_logo

logo_mali

 

Četvorominutna animacija koja na popularan način predstavlja složen proces pregovora za članstvo u EU.