Информације Публикације

Публикације

Преговори Србије и ЕУ

Водич кроз преговореВодич кроз преговоре

 

 

Преговарање: поглавља 23 и 24Преговарање: поглавља 23 и 24

Функција аналитичке подршкеФункција аналитичке подршке у преговорима

Начела кохезионе политикеУвод у начела кохезионе политике ЕУ

Преговарање, регионална политикаПреговарање, регионална политика

Структуре и процедуре у преговоримаСтруктуре и процедуре за успешне преговоре о приступању

Летак о преговоримаЛетак о преговорима

Преговарање пољопривредаПроцес преговарања о приступању ЕУ у пољопривреди и руралном развоју

Студија о законодавном процесуСтудија о законодавном процесу

 

Приручник за преговарачке групеПриручник за преговарачке групе

Креирање политике преговораКреирање политике и преговори

 

 

 

Развојна помоћ

ИПА за почетникеИПА за почетнике

Водич кроз програмирање ИПА IIВодич кроз процес програмирања и праћења спровођења ИПА II

Информативна брошура за ИПАИнформативна брошура о ИПА

privatni_sektor

Приручник за приватни сектор

projektni_zadatak_sr

Припрема пројектног задатка

ipa_sredstva_srp

Програмирање ИПА средства

logicka_matrica_srpИзрада логичке матрице

ipa_korica_sr1

ИПА речник појмова

deset_godina_razvojne_pomocipublikДесет година развојне помоћи РС

deset_godina_dvolist1Примери пројеката

 

 

 

 

Програми прекограничне и транснационалне сарадње

Прекогранични и транснационални програмиПрограми прекограничне и транснационалне сарадње 2014 - 2020.

ec_day2015Прекогранична сарадња

Прекогранична сарадњаПрекогранична сарадња

 

Европске интеграције

Буквар европских интеграцијаБуквар европских интеграција

 

 

Како, зашто, да ли, када...Европска унија?Како, зашто, да ли, када...ЕУ?

Eвропски дневник 2016 - 2017.Европски дневник 2016 - 2017.

Ко је ко у европској интеграцији Србије

Ко је ко у европској интеграцији Србије

Кораци ка ЕУКораци ка ЕУ

9. мајДевети мај

 

Секторске политикe

Упознајте СЕКОУпознајте СЕКО

vodic_kroz_evropske_mreze1Водич кроз европске мреже за ОЦД

Стање у пољопривреди 2013Стање у пољопривреди 2013

Стратегија пољопривредеСтратегија пољопривреде

Брошура за пољопривреднике 2014

100 питања и одговора о ЕУ за пољопривреднике

Питања и одговори за привреднике

100 питања и одговора за привреднике о ЕУ

 

Комуникације и обука о ЕУ

Митови о ЕУ

Митови о ЕУ

Водич кроз друштвене мрежеВодич кроз друштвене мреже за државне службенике на пословима информисања о ЕУ

Стратегија комуникацијеСтратегија комуникације

Обука о ЕУОбука о ЕУ

ТАЕКСТАЕКС

kancelarija_letakЛетак о Канцеларији за европске интеграције

www.seio.gov.rswww.seio.gov.rs

nacionalna_strategijaНационална стратегија СЦГ за приступање Европској унији

vox_pop_cirНарод се пита

 

Процес стабилизације и придруживања

ssp

Споразум о стабилизацији
и придруживању (ССП)

proces_sspПроцес стабилизације и придруживања

 

 

 

Aрхива

prosirena_evropa

Проширена Европа

regionalna_politika

Регионална политика ЕУ

upravljanje_ciklusom

Управљање пројектним
циклусом у Србији

metodologija_uskladjivanja_propisaМетодологија усклађивања
прописа-660 KB

pravo_konkurencije

Право конкуренције ЕУ

 

 

 

youtube_logo

logo_mali

 

Četvorominutna animacija koja na popularan način predstavlja složen proces pregovora za članstvo u EU.