Информације Јавне набавке

Јавне набавке

План јавних набавки

План јавних набавки за 2013. годину, можете наћи на адреси.

План јавних набавки за 2014. годину, можете наћи на адреси.

План јавних набавки за 2015. годину, можете наћи на адреси.

План јавних набавки за 2016. годину, можете наћи на адреси.

План јавних набавки за 2017. годину, можете наћи на адреси.

Квартални извештаји јавних набавки

Поступци јавних набавки

Услуге конвертовања и форматирања правних аката ЕУ – отворени поступак

10. фебруар 2017.

Крајњи рок за достављање понуда: 13. март 2017. у 10h

Лиценце за Kerio Connect мејл сервер - поступак јавне набавке мале вредности добара

10. фебруар 2017.

Крајњи рок за достављање понуда: 20. фебруар 2017. у 10h

Услуге израде анализе и развој индикатора напредовања у реализацији наведених корака у пост-скрининг извештају за поглавље 27
Рачунарска опрема, јавна набака мале вредности
Услуге припреме за штампу и штампање публикација и промотивног материјала – поновљени поступак јавне набавке мале вредности
Услуга израде анализе капацитета и организационе структуре учесника социјалног дијалога, а у оквиру пројекта „Аналитичка подршка преговорима са ЕУ“ – поновљени поступак јавне набавке мале вредности
Услуге сарадника за кохезиону политику и питања националног развоја - поступак јавне набавке мале вредности
Услуга руковођења радном групом - Аналитичка подршка преговорима са ЕУ - поступак јавне набавке мале вредности
Услуге израде анализе капацитета и организационе структуре учесника социјалног дијалога, a у оквиру пројекта "Аналитичка подршка преговорима са ЕУ"
Услуге сарадника за хоризонтална питања у преговорима о приступању ЕУ - поступак јавне набавке мале вредности
Услуге израде анализе правног и институционалног оквира тржишта пољопривредног земљишта, процене економских ефеката либерализације тржишта пољопривредног земљишта као и препорука за измене домаћег законодавног и институционалног оквира и њихову адекватну
Услуге израде анализе и препорука за успостављање система за координацију развојне и хуманитарне политике у Републици Србији у оквиру пројекта „Аналитичка подршка преговорима са ЕУ“
Набавка ИТ опреме у оквиру ИПА Интеррег програма прекограничне сарадње Румунија - Србија
Услуге превођења правних тековина ЕУ са енглеског на српски језик – отворени поступак
Истраживање јавног мњења – поступак јавне набавке мале вредности
Услуге руковођења јединицом за управљање пројектом у оквиру програма ”Подршка привреди РС кроз набавку добара за пет ресорних министарстава” – поступак јавне набавке мале вредности
Услуге административно – техничке подршке јединици за управљање пројектом у оквиру програма ”Подршка привреди РС кроз набавку добара за пет ресорних министарстава” – поступак јавне набавке мале вредности
Услуге финансијског стручњака у оквиру програма ”Подршка привреди РС кроз набавку добара за пет ресорних министарстава” – поступак јавне набавке мале вредности
Услуге посредовања при куповини авио карата и других путних карата и резервацији хотелског смештаја за службена путовања – отворени поступак
Услуга припреме за штампу и штампање публикација и промотивног материјала – поступак јавне набавке мале вредности

08. март 2016.

Крајњи рок за достављање понуда: 18. март 2016. у 10h

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Измена конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Oдговор на постављена питања - 10. март 2016.

Oдговор на постављена питања - 11. март 2016.

Одговор на постављено питање - 14. март 2016.

Измена конкурсне документације II

Oбавештење о продужењу рока за подношење понуда

Одговор на постављено питање - 15. март 2016.

Одговор на постављено питање - 17. март 2016.

Oбавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Обавештење о поништењу поступка јавне набавке

Услуге превођења - отворени поступак

01. март 2016.

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Измена конкурсне документације

Појашњење у вези са припремањем понуде

Измена II друге конкурсне документације

Одговор на постављено питање - 12. фебруар 2016.

Oдговори на постављена питања - 29. фебруар 2016.

Oдговор на постављено питање - 1. март 2016.

Обавештење о обустави поступка, партија 1

Oдлука о додели уговора

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Решење по захтеву за заштиту права

Oбавештење о закљученом уговору

Oбавештење о закљученом уговору, партија 3

Рачунарска опрема - поступак јавне набавке мале вредности
Услуге сарадника за хоризонтална питања у преговорима о приступању ЕУ - поновљени поступак

youtube_logo

logo_mali

 

Četvorominutna animacija koja na popularan način predstavlja složen proces pregovora za članstvo u EU.