Информације Јавне набавке

Јавне набавке

План јавних набавки

План јавних набавки за 2013. годину, можете наћи на адреси.

План јавних набавки за 2014. годину, можете наћи на адреси.

План јавних набавки за 2015. годину, можете наћи на адреси.

План јавних набавки за 2016. годину, можете наћи на адреси.

План јавних набавки за 2017. годину, можете наћи на адреси.

Квартални извештаји јавних набавки

Поступци јавних набавки

Рачунарска опрема - поступак јавне набавке мале вредности
Посредовање при куповини авио и других путних карата и резервацији хотелског смештаја за потребе службених путовања - отворени поступак
Услуге конвертовања и форматирања правних аката ЕУ – отворени поступак
Лиценце за Kerio Connect мејл сервер - поступак јавне набавке мале вредности добара

youtube_logo

logo_mali

 

Četvorominutna animacija koja na popularan način predstavlja složen proces pregovora za članstvo u EU.