Презентације са семинара

Приступање Европској унији из перспективе Републике Србије

Припремни семинар за чланове преговарачких група за приступне преговоре са Европском унијом

Процес приступања Европској унији и како радити са њом

Преговарачки процес - од почетка до чланства

Преговарање финансијског пакета

Фискални ефекти придруживања земље кандидата ЕУ