Документа неопходна за преговоре са ЕУ

- Закључак којим се прихвата анализа активности у процесу преговора о приступању Републике Србије Европској унији

- Одлука о образовању преговарачког тима за вођење преговора о приступању Републике Србије Европској унији -13. август 2015.

- Одлука о оснивању координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији

- Решење о именовању председника, заменика председника, секретара и заменика секретара преговарачке групе Координационог тела за процес приступања Европској унији

- Основа за вођење преговора и закључивање уговора о приступању Републике Србије Европској унији, са предлогом закључка

- Закључак којим се усмерава и усклађује рад органа државне управе у поступку израде преговарачких позиција у процесу преговора о приступању Републике Србије Европској унији

- Закључак којим се усмерава и усклађује рад органа државне управе у процесу спровођења аналитичког прегледа и оцене усклађености прописа Републике Србије са правним тековинама Европске уније и њихове имплементације (скрининг)

youtube_logo

logo_mali

 

Četvorominutna animacija koja na popularan način predstavlja složen proces pregovora za članstvo u EU.