Архива јавних набавки

Услуге конвертовања и форматирања правних аката ЕУ – отворени поступак

10. фебруар 2017.

Крајњи рок за достављање понуда: 13. март 2017. у 10h

Лиценце за Kerio Connect мејл сервер - поступак јавне набавке мале вредности добара

10. фебруар 2017.

Крајњи рок за достављање понуда: 20. фебруар 2017. у 10h

Услуге израде анализе и развој индикатора напредовања у реализацији наведених корака у пост-скрининг извештају за поглавље 27

23. септембар 2016.

Услуге припреме за штампу и штампање публикација и промотивног материјала – поновљени поступак јавне набавке мале вредности

19. септембар 2016.

Услуга израде анализе капацитета и организационе структуре учесника социјалног дијалога, а у оквиру пројекта „Аналитичка подршка преговорима са ЕУ“ – поновљени поступак јавне набавке мале вредности

18. септембар 2016.

Услуге израде анализе капацитета и организационе структуре учесника социјалног дијалога, a у оквиру пројекта "Аналитичка подршка преговорима са ЕУ"

28. август 2016.

Услуге израде анализе правног и институционалног оквира тржишта пољопривредног земљишта, процене економских ефеката либерализације тржишта пољопривредног земљишта као и препорука за измене домаћег законодавног и институционалног оквира и њихову адекватну

14. јун 2016.

Услуге израде анализе и препорука за успостављање система за координацију развојне и хуманитарне политике у Републици Србији у оквиру пројекта „Аналитичка подршка преговорима са ЕУ“

08. јун 2016.

Набавка ИТ опреме у оквиру ИПА Интеррег програма прекограничне сарадње Румунија - Србија

06. јун 2016.

Услуге руковођења јединицом за управљање пројектом у оквиру програма ”Подршка привреди РС кроз набавку добара за пет ресорних министарстава” – поступак јавне набавке мале вредности

06. април 2016.

Крајњи рок за достављање понуда: 14. април 2016. у 10h

Услуге стручњака за набавку у оквиру програма ”Подршка привреди РС кроз набавку добара за пет ресорних министарстава” – поступак јавне набавке мале вредности

06. април 2016.

Услуге административно – техничке подршке јединици за управљање пројектом у оквиру програма ”Подршка привреди РС кроз набавку добара за пет ресорних министарстава” – поступак јавне набавке мале вредности

06. април 2016.

Услуге финансијског стручњака у оквиру програма ”Подршка привреди РС кроз набавку добара за пет ресорних министарстава” – поступак јавне набавке мале вредности

04. април 2016.

Услуге посредовања при куповини авио карата и других путних карата и резервацији хотелског смештаја за службена путовања – отворени поступак

14. март 2016.

youtube_logo

logo_mali

 

Četvorominutna animacija koja na popularan način predstavlja složen proces pregovora za članstvo u EU.