02. Septembar 2014 |

Dobrodošli na internet prezentaciju Kancelarije za evropske integracije

21. Januar 2014 |

Pregovori sa EU

02. Septembar 2014 | Srbija

Otvoren PayPal račun za žrtve poplave

17. Jul 2013 | Kancelarija za evropske integracije

Komesar File posetio Kancelariju za evropske integracije

vidi sve

Aktuelnosti

01sep2014

Godinu dana od stupanja na snagu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju

Republika Srbija danas ulazi u drugu godinu primene Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP). Ovim ugovorom, koji je stupio na snagu 1. septembra 2013, Srbija je stvorila uređen i predvidiv režim trgovinskih odnosa sa Evropskom unijom, doprinoseći time boljem privrednom okruženju za poslovanje i investiranje u našoj zemlji. Osnovni cilj Sporazuma bio je stvaranje zone slobodne trgovine između EU i Republike Srbije.

25avg2014

Program profesionalnog usavršavanja u Velikoj Britaniji

Britanski savet, u partnerstvu sa Kancelarijom za evropske integracije Vlade Srbije, a uz podršku Britanske ambasade u Beogradu, započeo je realizaciju „Programa profesionalnog usavršavanja u Velikoj Britaniji“, u trajanju od avgusta 2014. godine do marta 2015. godine.

20avg2014

Javna rasprava na temu “Strateška procena uticaja programa prekogranične i transnacionalne saradnje na životnu sredinu”

Sektor za programe prekogranične i transnacionalne saradnje je započeo proces javnih konsultacija na temu strateške procene uticaja programa prekogranične i transnacionalne saradnje na životnu sredinu.