03. Maj 2016 |

Dobrodošli na internet prezentaciju Kancelarije za evropske integracije

03. Maj 2016 | /vesti.145.html?newsid=2114

Najnovije istraživanje javnog mnjenja o stavovima građana o EU

vidi sve

Aktuelnosti

15apr2016

Raspisan konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata organizacija civilnog društva

Sa ciljem podsticanja javne rasprave i debate o temama u vezi sa EU i procesom pristupanja Republike Srbije u EU u skladu sa sprovođenjem Strategije komunikacije, a na osnovu Uredbe Vlade Republike Srbije o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja (“Službeni glasnik RS”, br. 8/12 i 94/13), a na osnovu rezultata redovnih godišnjih istraživanja javnog mnenja o stavovima građana o Evropskoj uniji i zaključaka o stavovima mladih uzrasta 15 - 18 godina o evropskoj integraciji Srbije, na osnovu istraživanja sprovedenih putem fokus grupa u decembru 2015. godine, Kancelarija za evropske integracije objavljuje konkurs za sprovođenje projekata u oblasti informisanja o sledećim temama:

14apr2016

Direkcija za evropske integracije Bosne i Hercegovine u poseti Kancelariji

Delegacija Direkcije za evropske integracije Veća ministara Bosne i Hercegovine, razgovarala je danas sa Ksenijom Milenković, vd direktorkom Kancelarije za evropske integracije /KEI/ i predstavnicima sektora KEI o iskustvima Republike Srbije na izradi odgovora na Upitnik Evropske komisije, te o narednim fazama procesa pristupanja EU. Tokom posete posebna pažnja posvećena je načinu koordinacije procesa pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji, ulozi Kancelarije u tom procesu, kao i o učešću organizacija civilnog društva u odgovorima na Upitnik Evropske komisije iz decembra 2010. godine.

12apr2016

Zajedničko saopštenje za javnost Evropske komisije i Kancelarije za evropske integracije

Danas je u Briselu održan treći sastanak Odbora za stabilizaciju i pridruživanje nakon stupanja na snagu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) Evropske unije i Srbije 1. septembra 2013. godine. Predstavnici Republike Srbije i Evropske komisije razmatrali su sprovođenje kriterijuma iz Kopenhagena za pridruživanje EU i sprovođenje SSP. Razmatrane su ključne reforme koje se sprovode pre svega za dobrobit građana Srbije.