види све

Актуелности

26Јул2016

Заједничког консултативног одбора у вези отварања поглавља 23 и 24

Представници социјалних партнера и организација цивилног друштва Србије и Европске уније, окупљени у Заједничком консултативном одбору, поздрављају отварање поглавља 23 и 24, уз оцену да је наставак преговора од изузетне важности за усаглашавање прописа и политика Србије са принципима и правилима Европске уније. Одбор подсећа да је напредак у преговорима у тим поглављима од изузетне важности за отварање преговора у другим поглављима, као и за динамику целокупног процеса приступних преговора.

18Јул2016

На Трећој међувладиној конференцији у Бриселу отворена поглавља 23 и 24

Одлука о отварању преговарачких поглавља 23 и 24 донета је данас на Трећој међувладиној конференцији у Бриселу у складу са условима представљеним у заједничким позицијама ЕУ (Заједничка позиција ЕУ за поглавље 23 и Зaједничка позиција ЕУ за поглавље 24) , где су представљене и преговарачке позиције Србије за поглавље 23 Правосуђе и основна права и поглавље 24 Правда, слобода и безбедност.

13Јул2016

Почела реализација ИПА 2015

Представници Владе Србије и Европске комисије јуче су потписали финансијски споразум којим се Србији из инструмента за претприступну помоћ (ИПА II) за 2015. годину, од укупно 196,6 милиона евра, одобрава првих 39,7 милиона евра.